‘Engelsiz Erişim’ Uluslararası Belgelere Ve Ulusal Mevzuata Yansıdı

‘Engelsiz Erişim’ Uluslararası Belgelere Ve Ulusal Mevzuata Yansıdı

Türkiye`de ‘engelsiz erişim’ için sesli betimleme çalışmaları Sesli Betimleme Derneği (SEBEDER) ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin gönüllülük çalışmalarıyla başladı. Daha sonra SEBEDER`in girişimleri ve medya sağlayıcılarının destekleri, sonrasında da RTÜK`ün bu konudaki düzenlemesiyle engellilerin sosyal ve kültürel hayata katılımlarını sağlamak için erişilebilir medya hizmetleri sunulması yasal zorunluluk haline getirildi. RTÜK`ün Sağırların, İşitme Engellilerin ve Görme Engellilerin Görsel-İşitsel Medya Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesi Çalıştayı`nın ardından 11 Ekim`de medya kanallarında engelsiz erişimle ilgili düzenleme Resmi Gazete`de yayımlandığı. Bu düzenlemeyle sağırların, işitme ve görme engellilerin yayın hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla engelli dostu programların yayın süresi, medya hizmet sağlayıcının aylık yayın süresi toplamı konusunda medya kuruluşlarına yükümlülükler getiriliyor. RTÜK`ün bu düzenlemesiyle medyaya engelsiz erişim konusunda çalışan mütercim-tercümanlık mesleği başka bir yere doğru evrilecek. Kısıtlı sayıda uzmanın yer aldığı bu alan çok aranılan bir meslek dalı olacak. Çalıştay, Türkiye`de bu alanda çalışanların bir araya gelerek medya hizmetlerine engelsiz erişim için nitelikli çeviri konularına odaklanacak. Bu kapsamda çalıştaya Avrupa`da konuyla ilgili çalışmalara imza atan akademisyenler Prof. Dr. Pilar Orero, BBC ve Netflix gibi kurumlarda konu danışmanlığı yapan Prof. Dr. Pablo Romero-Fresco ve Birleşmiş Milletler-ITU temsilcisi Simao Campos`un katılacak. Alanında uzman akademisyenlerin Avrupa`da engelsiz erişimde kalitenin sağlanması için attığı adımlar ve kalitenin sağlanması amacıyla oluşturulması gereken engelsiz erişim felsefesi çalıştayda tartışılacak. Ayrıca medya hizmet sağlayıcılarının kaliteli engelsiz erişim için gereksinim duydukları destek de konuşulacak. Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mümtaz Kaya, moderatörlüğünde çalıştay süresince tartışılacak konuların öneri olarak hazırlanmasına yardımcı olacak.”

Haber Linki; https://www.hurriyet.com.tr/egitim/akademisyenlerden-medyaya-engelsiz-erisim-icin-ceviri-daveti-41386365

Sayfa Görüntüleme : 2535