Erişilebilir Engelsiz Web Sayfası Danışmanlığı

Derneğimiz, talepte bulunan tüm kurum ve kişilerin web sayfalarını ve mobil uygulamalarını  engelli erişilebilirliği açısından inceleyerek; bu web sayfalarının ve mobil uygulamaların erişilebilir nitelikte olup olmadığını, erişilebilir hale getirilmesi için neler yapılması gerektiğini profesyonel bir ekiple değerlendirerek çözüme ilişkin kapsamlı raporlar hazırlamakta ve bu raporlar doğrultusunda erişilebilirlik hususunda kurum veya kişilerin web sayfasını hazırlayan teknik ekibe hem teorik hem de uygulamalı eğitimler vermektedir.

Hizmet alan Yapıdan Beklentiler:

 • Hizmet alan tarafından varsa kullanım senaryolarının verilmesi (bankacılık veya biletleme işlemi gibi)
 • Hizmet alanın test ettireceği toplam sayfa veya modül sayısı ve adları.
 • Biliniyorsa kullanılan içerik yönetim sistemi ya da web framework bilgisinin verilmesi.
 • Üyelik gerektiren projeler için birden fazla uzmanın aynı anda değerlendirme yapabilmesine olanak tanıyan örnek kullanıcı hesapları oluşturulması.
 • Projenin hangi işletim sistemleri üzerinden, ne tür akışlar doğrultusunda test edileceğinin belirlenerek paylaşılması. (Bankacılık işlem adımları, havayolu biletleme işlemleri gibi)

Yüklenicinin İş Süreci:

 • İletilen sayfa ve ekranların genel olarak okuma, dolaşım, işlem yapılabilirlik ve algılanabilirlik açısından incelenmesi.
 • Hizmet alan yapı tarafından iletilen senaryoların adım adım uygulanarak buradaki tüm kontrollerin test edilmesi.
 • İletilen kullanım senaryolarında saptanan sorunların teknik olarak ortaya konulması ve olası çözümlerinin belirtilmesi.
 • Değerlendirme sonuçlarının raporlanarak hizmet alan yapıyla paylaşılması. (Uygun belge formatları ve gerektiğinde izlencelerle desteklenerek)
 • Bulguların ve çözüm önerilerinin, hizmet alanın talebi doğrultusunda geliştiricilere etkileşimli olarak anlatılması.
 • Hizmet alanın talebi doğrultusunda, geliştirmeler sonrasında son testlerin yapılması. Yukarıdaki maddeler doğrultusunda hizmet alana yeni bir rapor olarak sunulması.
 • Projeye veri girecek editörlere erişilebilir ve kapsayıcı içerik hazırlama konusunda eğitim verilmesi.
Sayfa Görüntüleme : 5064