AVRUPA ENGELLİLER FORUMU

Betimleyen: Arif Emre Tiryaki

Beyaz zeminde mavi bir daire içerisinde, kuruluşun İngilizce adı olan “EUROPEAN DISABILITY FORUM” yazısı, büyük beyaz harflerle yazılmış. Mavi dairenin sol alt kısmı, çapraz şekilli kesilmiş ve bu kesikten aşağı sola doğru inen, kesik kesik kırmızı çizgiler yapılmış. Bu kırmızı çizgiler önce daireyi tamamlıyor gibi devam etmiş fakat aşağı indikçe konuşma balonu şeklinde kısalmış.

Sayfa Görüntüleme : 205