Altyazı Çevirisi

Altyazı Çevirisi

Bu amaç doğrultusunda, A. Şirin Okyayuz, görsel-işitsel çeviri türlerine kuramsal bir çerçevede değindikten sonra, erek dil ve kültür bağlamında, hukuk, tıp, tarih ve komedi/mizah dizi ve filmlerinin altyazı çevirilerinde karşılaşılan sorunları ele almakta ve bu sorunların üstesinden gelmek için, altyazı çevirisinde benimsenebilecek çeviri yaklaşımlarına örnekler vermektedir.

Sayfa Görüntüleme : 1230