Ayrıntılı Altyazı Çevirisi

Ayrıntılı Altyazı Çevirisi

Bu gelişmeye koşut olarak, görsel-işitsel çeviri şemsiyesi altında çalışılan medya ürünlerine engelsiz erişim için çeviri türleri günümüzde hem politik hem akademik açıdan ilgi görmektedir. Engelli bireylerin medya hizmetlerine erişimini sağlamak üzere yapılan uluslararası ve ulusal girişimler alana olan ilgiyi arttırmıştır.

Sayfa Görüntüleme : 1313