Bitki Hücresi

Betimleyen: Zerrin Tezel

Yuvarlağa yakın yapıdaki bitki hücresi, yeşil hücre duvarı ve üzerinde gözenekler ve geçitler bulunan hücre zarı ile çevrili. Hücrenin içinde, hücre zarıyla çekirdek arasındaki sıvı bölüm sitoplazma, sitoplazmada alt tarafta büyük bir fasulye tanesine benzeyen hücre içinde büyük bir yer kaplayan, açık mor renkte, içi sıvı dolu merkezi koful yer alıyor. Kofulun iki yanında ve çekirdeğin sağında yine fasulye tanesine benzeyen oval şekilde, yaklaşık olarak kofulun onda biri büyüklüğünde yeşil renkte üç tane kloroplast bulunuyor.  Çekirdeğin altında iki yanda ve kofulun altında birer tane olmak üzere sosis şeklinde içi kıvrımlı zarlarla kaplı mitokondri bulunmakta. Kırmızıya yakın koyu pembe çekirdek zarıyla çevrili küre şeklindeki çekirdek, yuvarlak hücrenin üst tarafında yer alıyor. Çekirdeğin içinde, çekirdek sıvısı, yine küçük küre şeklinde çekirdekçik, ince iplikçiklerden oluşan ağımsı yapıda kromatin bulunuyor. Çekirdeğin iki yanını ve alt kısmını çevreleyen yeşil renkte katmanlı ve kıvrımlı bir yapıya sahip granüllü ve granülsüz endoplazmik retikulum ve yeşil noktalar halinde ribozomlar mevcut.  Endoplazmik retikilumun yarım parmak altında yine kıvrımlı ve katmanlı bir yapıya sahip olan golgi cisimciği bulunuyor.

Hücre iskeletini oluşturan hücre zarından sitoplazmaya doğru uzanan sarı damar gibi çizgiler mikrofilament, daha düz yapıda ve iki parmak uzunluğunda kısa mor çizgiler ara filament, düz yapıda daha üç parmak uzunluğunda mavi çizgiler mikrotübül olarak adlandırılıyor.

Sayfa Görüntüleme : 585