Chanel

Betimleyen: Kübra Nur Akyüzoğlu (Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi)

Yatay dikdörtgen şeklindeki görselde beyaz arka plan üzerine siyah Chanel sembolü bulunuyor. Bu fotoğrafta ters (yansıtılmış) ve iç içe geçmiş iki “C” harfi var. Başka bir ifade ile bu sembol kesişim kümelerine benzetilebilir. Tamamlanmamış iki daire birbirine kesişecek şekilde yan yana konumlanmış. Bu şeklin altında büyük harflerle ve koyu punto ile yazılmış Chanel yazısı var.

Sayfa Görüntüleme : 84