Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 23 Eylül `Dünya İşaret Dilleri Günü` Nedeniyle ‘Türk İşaret Dili`nin Dünü Bugünü Yarını` Paneli Düzenledi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Türk İşaret Dilinin Dünü Bugünü Yarını başlıklı online  panelin açılış konuşmasında, alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin tamamıyla birlikte hareket ettiklerini, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve üniversitelerle eşgüdümlü olarak koruyucu, önleyici tedbirlerin alınması süreçlerini  yakından takip ettiklerini belirtti. 

Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  merkez bünyesinde istihdam edilen 3, taşrada 38 ilde 52 kişi olmak üzere ülke genelinde toplam 55 İşaret Dili Tercümanının bulunduğunu, söz konusu personelin bakanlığa diğer kamu kurum ve kuruluşlara gelen sağır vatandaşların iletişim ihtiyaçlarına çeviri yaparak destek verdiklerini ifade etti.

Yeterlilik Sınavı İle Kamunun İhtiyacı Olan İşaret Dili Tercümanı İstihdam Edilecek

Uzm. Dr. KOÇ; dünya işitme engelliler federasyonu verilerine göre dünya çapında 72 milyon işitme engelli olduğunu, bu bireylerin yüzde 80`den fazlası gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını, Bakanlık olarak erişilebilirliği önemsediklerini, bilgiye erişimin en temel hak olduğunu, işitme engellilerin bu temel haklarından yararlanabilmeleri açısından kamuda ihtiyaç duyulan işaret dili tercümanlarının istihdam edilmesinde Ankara Üniversitesi ile işbirliği yaptıklarını, TÖMER üzerinden verilecek eğitim sonrasında yeterlilik sınavı ile kamunun işaret dili tercümanı açığının kapatılacağını ifade etti. 

Bakanlık olarak işitme engellilere yönelik erişim sorununun çözümünde çok hassas davrandıklarına ve önemsediklerine dikkat çeken Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, internet web sayfasında yer alan bütün içeriklerin işaret diline çevrilmesi için yoğun bir çalışmanın yürütüldüğünü söyledi.

“Türk İşaret Dilinin Dünü Bugünü Yarını”  panelinin moderatörü Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM, 23 Eylül `Dünya İşaret Dilleri Günü`nde  bu etkinliğin gerçekleştirilmesinin çok önemli olduğunu,  pandemi sürecinde işitme engellilerin yaşadığı sorunların aşılmasında paydaş kuruluşların eşgüdümlü çalıştıklarını,  Genel Müdürlük olarak tüm engelliler için yapılan farkındalık çalışmalarında işitme engelliler için İşaret Dili’nin  de yer bulduğunu kaydetti.  YILDIRIM, daha sonra Sağlık Bakanlığı Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanı Cihan NİŞANCI’ya söz verdi.

 “Benim Sesim ESİM”

NİŞANCI, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne işitme engellilere yönelik işaret dili ile hizmet verilmesindeki öncü çalışmaları için teşekkür etti. Yeni doğan bebeklere işitme tarama testlerinin aksatılmadan uygulandığını, yeni doğan işitme tarama testlerinin geçmişe kıyasla daha yaygın olarak yapılabildiğini,  her yıl işitme tarama testi ile 3500 civarında yenidoğan bebeğin işitme engelinin belirlendiğini ifade etti.

Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi’nin kurulduktan sonra özellikle işitme engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminde mesafe alındığını, engelli bireylerin iletişim sorunlarını sağlık kuruluşlarında büyük ölçüde çözdüklerini, “ Benim sesim ESİM”  parolası ile faaliyete geçirdikleri ücretsiz Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi ESİM MOBİL uygulaması ile hekim ile işitme engelli bireyler arasındaki iletişim problemini en aza indirgediklerini tanı ve tedavi süreçlerinin daha sağlıklı işlediğini belirtti.

ESİM Projesinin işitme engelli vatandaşlarımızı acil durumlarda hayata bağlamak üzere Sağlık Bakanlığı’nca geliştirildiğini, proje ile birlikte engelli vatandaşlarımızın kişisel telefonlarına ücretsiz olarak indirecekleri mevcut son teknoloji kullanılarak geliştirilen mobil uygulamalar aracılığıyla, tek tuşla 112 Acil Servis’e anında ihbar yapabildiklerini, saniyelerin bile çok büyük önem arz ettiği Acil Durum vakalarında ciddi zaman kazandıklarını sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanı Cihan NİŞANCI’nın sunumu değerlendiren Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM,  Sağlık hizmetlerine erişimin, tüm bireyler gibi işitme engelliler içinde hayati önem taşıdığını, Sağlık Bakanlığının bu alanda yaptığı çalışmaların özellikle pandemi sürecinde işitme engellilerin iletişim sorununu büyük ölçüde çözdüğüne dikkat çekti.

 Millî Eğitim Bakanlığında Ders Müfredatı Ve İlgili Öğretim Materyalleri Türk İşaret Diline Kazandırıldı

Daha sonra söz verilen Milli Eğitim Bakanlığı Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Kürşat DULKADİR, 23 Eylül `Dünya İşaret Dilleri Günü`nü kutladı.  Özellikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören işitme engelli öğrenciler için Bakanlık ders müfredatı ve ilgili öğretim materyallerin Türk İşaret Diline kazandırıldığını, bu kapsamda 4000 civarında ders içeriğinin işaret diline çevrildiğini, mobil uygulamalar üzerinde yoğunlaştıklarını,  TRT EBA’da   Türk İşaret Dilinin  İşitme Engelli  okuma çağındaki bireylere öğretilmesi için  seri programlar hazırlandığını, Dünya Bankası ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen mutabakat doğrultusunda binlerce ders  materyalinin  işaret diline çevrilmesinin önünün açıldığını  belirtti.

 Milli Eğitim Bakanlığı Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Kürşat DULKADİR’in konuşmasını tamamlamasının ardından Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım Dairesi Başkanı Hulusi Armağan YILDIRIM, işitme engellilere yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kamuda işitme engellilerin bilgiye ve kamu hizmetlerine erişiminde sorun yaşamamaları için İşaret dili tercümanlarının işlevine dikkat çekti. 29 Nisan 2020 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından İşaret Dili Tercümanlığı Ulusal Meslek Standartları yayımlandığını, meslek açısından çok önemli olan standartların uygulanmasına yönelik Mesleki Yeterlilik Kurumu ile görüşmelerin devam ettiği bilgisini verdi.

Bakanlık temsilcilerinin sunumlarının ardından söz alan STK ve Üniversite temsilcileri dilek ve temennilerini ilettiler.    Panel bitiminde sunum içerikleri,  çözüm önerileri ile ilgili genel değerlendirmede bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM, 23 Eylül `Dünya İşaret Dilleri Günü`nde “Türk İşaret Dilinin Dünü Bugünü Yarını” toplantısının anlamlı olduğunu belirti.  Katkıları için katılımcılara teşekkür etti.

YILDIRIM, kullanımda olan ‘Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü’nün, Türkiye’nin 26 farklı ilinden ve 116 TİD anadili konuşucusundan elde edilen Türk İşaret Dili Derlemine dayandığını, Video tabanlı olarak çevrimiçi ortamda tasarlanan sözlükteki tüm içeriğin, Türk İşaret Dili ve Türkçe olmak üzere iki farklı dilde sunulduğunu ifade etti.  Türk İşaret Dili öğrenmek isteyenlerin işitme engelliler okullarında öğrenim gören tüm öğrencilere, alanda Türk İşaret Dili Eğitimi veren eğitimcilere hizmet götürmek amacı ile “Güncel Türk İŞARET Dili Sözlüğü”nün çevrimiçi (online) olarak http://tidsozluk.net/tr/  web sayfasında kullanıcıların hizmetine sunulduğunu, sözlüğün yayımlandığı tarihten Ağustos 2020 tarihine kadar 30 farklı ülkeden toplam 2.666.679 kez erişim sağladığını ifade etti.

Sayfa Görüntüleme : 2855