Gergin Surat

Gergin Surat

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Sarı yuvarlak yüz üzerinde iki göz, bir de ağız var. Yüzü oluşturan yuvarlağın dışı daha koyu bir sarı, iç kısımları ise daha açık bir tonla renklendirilerek yüzün yuvarlaklığı belirginleştirilmiş. Yuvarlağın tam ortasının biraz yukarısında yer alan aynı boyutlardaki küçük yuvarlak gözler kahverengi. Yuvarlak göz bebekleri daha açık bir tonda. Gözlerin altında ise sandviç ekmeğine benzer bir ağız var. Yanakları örterek yüzün alt kısmı boyunca uzanan ağzın dış hatları kahverengi. Ağzın içinde ise, ağzı tamamen kaplayan ve kahverengi yatay bir çizgiyle iki sıraya bölünmüş kalın bir şerit halindeki beyaz dişler görünüyor.

Not: WhatsApp uygulamasının 2.19.352 numaralı sürümündeki emoji’ler betimlenmiştir.

Sayfa Görüntüleme : 811