Göbeklitepe Buluntuları 2

Fotoğrafta bir kısmı taş duvara gömülü üst üste iki kaya tablet bulunuyor. Kalınlıkları bir karış kadar, üstte olan üç karış, altta olan iki karış eninde ve boyunda. Üzerlerine taş oyma yapılmış.

Yukardaki tabletin üst kısmındaki bir karışlık alanda üç dikdörtgen var. Her birinin üstünde birer yarım çember sap bulunmakta. Yan yana konmuş üç çanta gibiler. Her bir çanta sapından sonra bu sapların arasındaki boşluk alanlarda ise birer şekil var.

 İlkinde uzun bacaklı uzun boyunlu bir kuş sağa doğru dönük ayakta duruyor. İkincide iki küçük dikdörtgen yan yana, yukarı doğru birleşip sola doğru kıvrılarak ikinci sapa dayanmış bir form. Üçüncü şekil üst üste duran iki küçük daire her ikisinin de yanında ikişer küçük oval kabartı bulunmakta.  Tüm bu şekillerin üstünde ‘’v’’ şeklinde çizgiler yukarı doğru uzanarak kalan kısa mesafeyi dolduruyor.

 Ortadaki bir karışlık kısım yine ‘’V’’ şeklinde çizgilerle başlıyor yaklaşık iki parmak yüksekliğinde bir şerit. Altında bir parmak yüksekliğinde bir şerit çizgilerle kutulara ayrılmış. Onların altında beş parmak yüksekliğinde yine ‘’V’’ şeklinde çizgilerin olduğu bir alan var.

 Tüm bu çizgili alanlar arka planı oluşturuyor. Sol önde büyükçe yuvarlak bir kuş kafası var, nokta şeklinde bir gözü olan alt gagası bir küçük parmak kadar, üst gagası genişçe ve alt gaganın bittiği yerde aşağı sarkmış onu örtmüş ve bir miktar da uzamış şekilde. Boynu geniş, enine üç çizgi var boynunda. Kanatları iki yana açık kafaya oranla daha cılız ve sanki dirseklerinden yukarı kıvrılmış kol gibi. Gövdesinin bir kısmı önde taş duvarla kaplı izlenemiyor, ancak diz kıvrımı ve sağa doğru uzanan iki palet şeklinde uzun ayakları var. Sağa ortaya doğru uzanan kanadının üstünde yuvarlak iki parmak çapında bir top var. Sol tarafta ise uzun boyunlu, gagası uzun ve önce yatay sonra aşağı doğru eğimlenerek kıvrılan büyük bir kuş oturuyor. Gövde uçları yuvarlatılmış üçgen, bacaklar açılı öne doğru uzanır vaziyette. Bacaklarının uzandığı yerin üstünde yanında bir kuş boynu ve kafası var, gagası daha sivri uzun ama eğimsiz o da sağa dönük.

Bu iki kuşun da sağında biri yatay biri dik duran iki cisim var. İki ucu geniş ortada yarı kalınlığına inmiş bir dambıl gibi duruyorlar. Altı parmak boyunda üç parmak genişliğindeler.

Tabletin sağ alt çeyreğinin içinde yine bir kuş formu, baş ve gagasıyla, nispeten kısa boynuyla sağa dönük. Ancak gövde biçimsiz ve sağa doğru kıvrılarak uzanan iki uzantıya dönüşmüş.

 Alttaki tabletin sol kısmı taş duvara daha   gömülü olduğundan birtakım uzantılarla yarım kalmış izlenemeyen bir figür var.

 Bu kısmın yanında kabuklu bir deniz böceğini andıran bir hayvan figürü bulunmakta, taşın üst yarısını kaplamakta. Gövde bir el ayası kadar, bacaklar da bir o kadar var. Sağlı sollu toplamda üç gövde büyüklüğünde.

 Baş tarafında iki anteni ve iki güdük kıskacı var, bunun hemen arkasından gövde boyunca dizilmiş sağlı sollu dörder bacağı var. Bacaklar gövdeden çıkarak aşağı yana sonra yukarı yana ve tekrar aşağı yana ilerleyen eklemli şekilde ve uçları sivrilerek sonlanmakta. Yaklaşık 5/6 parmak uzunluğunda 6 boğumlu bir kuyruğu var.

 Bu böceğin altında yine bir kuş figürü bulunmakta. Uzun geniş bir boynun ucunda yuvarlak iri  bir kafa kısa küçük bir gagası var.

Sayfa Görüntüleme : 440