HARFLER

A

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük a harfi, sivri tarafı yukarı bakan bir ok ucunu andıran, aynı noktadan doğup biri sağa diğeri ise sola doğru aşağı ve dışa açılan aynı boydaki iki eğimli çizgiden ve bu iki çizgiyi orta noktalarının biraz aşağısından birbirine bağlayan, yatay kısa bir çizgiden oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

B

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük b harfi, üst üste binmiş ve tamamlanmamış iki oval ile dik duran bir düz çizgiden oluşuyor. Harfte, alttakine kıyasla daha küçük olan tamamlanmamış ovalin alt çizgisiyle, alttaki tamamlanmamış ovalin üst çizgisi ortak kullanılıyor. Solda, aşağı uzanan düz çizgi ise, tamamlanmamış ovallerin açık uçlarını dik olarak kapatıyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

C

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük c harfi, sağ tarafının orta noktasından kesilmiş bir çemberi andırıyor. Kesik çemberin iki ucunun arası biraz açık.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

Ç

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük ç harfi, büyük c harfinden ve bu harfin alt orta noktasından çıkan, ters dönmüş kancayı andıran küçük bir çentikten oluşuyor. 

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

D

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük d harfi, bir çemberin sağ yarısından ve bu yarım çemberin iki ucunu birleştiren bir dik çizgiden oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

E

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük e harfi, alt alta duran üç paralel kısa çizgiden ve bu çizgileri sol uçlarından birleştiren bir dik çizgiden oluşuyor. Paralel çizgilerden üstte ve altta olanları aynı boyda, ortadaki ise diğerlerine kısayla çok az daha kısa.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

F

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük e harfinin paralel çizgilerinden en alttakinin silinmesiyle büyük f harfi oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

G

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük g harfi, büyük c harfinden ve bu harfin alt ucuna eklenmiş, birbirini dik kesen iki kısa çizgiden oluşuyor. Yere paralel duran ve c harfinin oluşturduğu çemberin orta noktasına uzanan kısa çizginin bitiminden aşağı inen daha kısa bir çizgi, c harfini oluşturan açık çemberin alttaki ucuyla birleşiyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

Ğ

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük ğ harfi, büyük g harfinden ve bu harfin hemen üstüne harfi ortalayarak yerleştirilmiş, iki ucu havaya bakacak şekilde kıvrılmış kısa bir çizgiden oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

H

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük h harfi, aynı boydaki iki paralel dik çizgiden ve bu çizgileri orta noktalarından birbirlerine bağlayan yatay ve kısa bir çizgiden oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

I

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük ı harfi, dik duran düz bir çizgiden oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

İ

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük i harfi, dik duran düz bir çizgiden ve bu çizginin hemen üstünde yer alan küçük bir noktadan oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

J

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük j harfi, kıvrımlı ucu sol tarafta kalacak şekilde ters dönmüş bir bastonu andırıyor. Aynı zamanda kıvrımlı şemsiye sapına benzeyen harf, dik bir çizgiden ve bu çizginin ucundan başlayıp sola uzanan küçük bir yarım çemberden oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

K

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük k harfi dik bir çizgiden, bu çizginin orta noktasından çıkıp dik çizginin tepe noktasıyla aynı hizaya gelecek kadar yukarı uzanan eğimli bir çizgiden ve bu eğimli çizginin orta noktasının biraz altından çıkıp dik çizgiyle aynı hizaya gelene kadar aşağı uzanan ikinci bir eğik çizgiden oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

L

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük l harfi, dik bir çizgiden ve bu çizginin alt ucundan sağ tarafa uzanan ve dik çizginin neredeyse yarı uzunluğundaki yan çizgiden oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

M

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük m harfi, aralarında boşluk olan iki paralel dik çizgiden ve bu çizgilerin üst noktalarından doğan, ucu aşağı bakan ok şeklini almış iki eğimli çizgiden oluşuyor. Aynı zamanda büyük v harfine benzeyen ok ucuyla paralel dik çizgilerin uçları aynı hizada.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

N

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük n harfi, aralarında bir miktar boşluk olan karşılıklı iki paralel çizgiden ve bu çizgileri ilk çizginin üstünden diğerinin ise altından birleştiren eğik bir çizgiden oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

O

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük o harfi bir çemberden oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

Ö

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük ö harfi, bir çemberden ve bu çemberin hemen üstünde, çemberi ortalayarak yan yana duran iki küçük noktadan oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

P

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük p harfi, dik duran bir düz çizgiden ve onun üst yarısını kaplayan, tamamlanmamış bir ovalden oluşuyor. Tamamlanmamış ovalin açıkta kalan ve sola bakan uçlarını kapatan dik çizgi, tamamlanmamış ovalin genişliğiyle aynı uzunlukta olacak kadar aşağı uzanıyor. Bu harf aynı zamanda büyük b harfinin alttaki büyük tamamlanmamış ovalinin silinmiş hali.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

Q

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük q, çember şeklindeki o harfinden ve harfi alt noktasının hafif sağından kesen, hem içe hem de dışa uzanan sola eğimli kısa bir çizgiden oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

R

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük r harfi, büyük p harfinden ve bu harfin oval ucunun alt kısmının orta noktasından başlayıp harfteki dik çizginin alt ucuyla aynı hizada olacak şekilde yere uzanan sola eğimli kısa bir çizgiden oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

S

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük s harfi, birbirine bağlı iki yarım çemberden oluşuyor. Kısa ve kıvrımlı bir çizgi aynı hizada duran üstteki alt yarısı eksik çemberle alttaki üst yarısı eksik çemberi birbirine bağlıyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

Ş

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük ş harfi, s harfinden ve bu harfin altının orta noktasından çıkan, ters dönmüş kancayı andıran küçük bir çentikten oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

T

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük t harfi, yatay duran kısa bir düz çizgiden ve bu çizginin orta noktasından çıkıp aşağı doğru uzanan daha uzun bir düz çizgiden oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

U

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük u harfi, dik duran paralel iki düz çizgiden ve bu iki çizgiyi alttan birbirlerine bağlayan dışa doğru kıvrımlı bir çizgiden oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

Ü

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük ü harfi, büyük u harfinden ve bu harfin dik çizgilerinin hemen üstüne, iki çizginin ortasından kalacak şekilde yerleştirilmiş iki noktadan oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

V

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük v harfi, aynı noktadan doğan ve biri sağa diğeri ise sola eğimli olacak şekilde yukarı uzanan, aynı hizada biten iki çizgiden oluşuyor. Harf, aşağı bakan bir ok ucunu andırıyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

W

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük w harfi, yan yana duran iki büyük v harfinden oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

X

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük x harfi, birbirlerini tam orta noktalarından kesen, biri sağa diğeri ise sola eğimli ve aynı uzunlukta iki çizgiden oluşuyor. Harf aynı zamanda çarpı işaretini simgeliyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

Y

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük y harfi, v harfinden ve bu harfin altından aşağı doğru dik uzanan kısa bir çizgiden oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız

Z

Betimleyen: İpek KÖKEŞ

Büyük z harfi, aralarında bir miktar boşluk olan altlı üstlü iki paralel çizgiden ve bu çizgileri üstteki çizginin sonundan alttakinin ise başından birleştiren eğik bir çizgiden oluşuyor.

Not: Betimlemelerde Arial yazı tipindeki harfler temel alınmıştır.

Devamı için Tıklayınız
Sayfa Görüntüleme : 2351