Herhangi bir şeyi değiştir

Sağ ve sol eller yumruk yapılır. İşaret parmakları düz açılır , sağ işaret parmağı sola, sol işaret parmağı sağa doğru yatay tutulur.  Parmaklar üst üste bir santim mesafede paralel  yaklaştırılır, makara gibi birbiri etrafında döndürülür. 

Sayfa Görüntüleme : 396