Kızıyorum/ tehditkâr/ sen görürsün

Sağ el için, Sağ elin dış yüzeyi sağı gösterecek şekilde omuz hizasında yumruk yapılır. İşaret parmağı yukarı doğru gergin bir şekilde kaldırılır. Parmak gergin bir şekilde ileri geri, bir iki santim mesafede sallanır.

Sayfa Görüntüleme : 247