Louvre Müzesi / Fransa-Paris

Betimleyen: Özgün Dayar

Havanın yeni kararmaya başladığı akşam saatlerinde çekilmiş olan fotoğrafta laciverte çalan koyu mavi tonundaki gökyüzü önünde Louvre Müzesi binasının bir bölümü yer alıyor. Tarihi binanın önünde metal iskeletli cam piramitler ve genişçe bir süs havuzu var. 18. Yüzyılda inşa edilmiş müze binasının onlarca penceresi üç sıra halinde sıralanmış. İçeriden dışarıya ışıklar yanıyor. En alt sıradaki pencereler oldukça büyük, bir üst sıradakiler biraz daha küçük, en üst sıra ise en küçük boy olacak şekilde tasarlanmış. Binanın fotoğrafta yer alan bölümü yatay dikdörtgen şekilde. Yapının sağ ve sol başlarında kale burçlarını andıran küp yapılı bölümler yer alıyor. Bu bölümlerde kenarları sütuna benzer detaylarla ön plana çıkarılmış giriş kapıları var. Bina, inşa edildiği dönemin tipik mimari özelliklerini taşıyor. Binanın önünde sıra halindeki direklerde dış mekân aydınlatmaları yanıyor. Fotoğrafın ve süs havuzlarının tam ortasında, kareler halinde metal iskelet üzerine kare şeklinde camlar yerleştirilerek inşa edilmiş büyükçe bir piramit, onun önünde ondan daha küçük bir başka cam piramit var. Ortadaki piramidi çevreleyen havuzdaki fıskiyeler yer yer yukarı doğru su fışkırtıyor. Suyun yüzeyine dış mekân aydınlatmalarının ışığı yansıyor.

Sayfa Görüntüleme : 83