Man Adası

Man Adası-Betimleyen: Ayşenur KAVA  Kırmızı zemin üzerinde yatay dikdörtgen şeklindeki bayrağın tam ortasında üçlü sarmal şeklinde bacaklar bulunmakta. Bu 3 adet bacak üçgen şeklini almış bükülmüş şekildeki bacaklardır. Bacaklar bir zırhın içinde ve beyazdır, altın renginde bacağı saran mahmuzları, dizlikleri ve birleşim noktasında altta yan yana iki tane onların tam üstünde bir tane dik siyah nokta bulunan zırh var. Mahmuzların üzerindeki bacağı saran altın rengi zırhlar uzun bir şerit olarak dizliğin alt kısmına kadar ve sonrasında dizliğin üst kısmından bacakların birleşim noktasındaki zırha kadar bir şerit halinde uzanmakta. Bacağın dizliğe kadar olan alt kısmını saran uzun şeritlerin yanında iki tane yatay şerit daha bulunmakta. Üst kısmında ise sağ bacakta hiç, sol bacakta iki, alt bacakta ise bir adet yatay şerit olduğu görülmekte. Bacakların üst beyaz zırhlı kısmında 3 ve 4 arasında değişen grimsi renkte çizgiler görünmekte.

Betimleyen: Ayşenur KAVA

Kırmızı zemin üzerinde yatay dikdörtgen şeklindeki bayrağın tam ortasında üçlü sarmal şeklinde bacaklar bulunmakta. Bu 3 adet bacak üçgen şeklini almış bükülmüş şekildeki bacaklardır. Bacaklar bir zırhın içinde ve beyazdır, altın renginde bacağı saran mahmuzları, dizlikleri ve birleşim noktasında altta yan yana iki tane onların tam üstünde bir tane dik siyah nokta bulunan zırh var. Mahmuzların üzerindeki bacağı saran altın rengi zırhlar uzun bir şerit olarak dizliğin alt kısmına kadar ve sonrasında dizliğin üst kısmından bacakların birleşim noktasındaki zırha kadar bir şerit halinde uzanmakta. Bacağın dizliğe kadar olan alt kısmını saran uzun şeritlerin yanında iki tane yatay şerit daha bulunmakta. Üst kısmında ise sağ bacakta hiç, sol bacakta iki, alt bacakta ise bir adet yatay şerit olduğu görülmekte. Bacakların üst beyaz zırhlı kısmında 3 ve 4 arasında değişen grimsi renkte çizgiler görünmekte.

Sayfa Görüntüleme : 901