Mısır Mitolojisi-Osiris

Betimleyen: Şebnem Çırdaklı

Fotoğrafta mısır hiyerogliflerinden esinlenerek çizilmiş bir Osiris figürü bulunmakta. Osiris, Mısır   Mitolojisinde iyiliği temsil eder; kural koyucu ve koruyucudur, ölülerin ve yeniden doğuşun tanrısıdır. Gövdesi ve kolları objektife dönük başı ve ayakları sol profilden çizilmiş. Osiris Bir kaide üzerinde durmakta. Kaide, tabandan yukarı doğru sol taraftan daralan, sağ tarafta ise dik duran yamuk şeklinde, çizilmiş, ortası lacivert, kenarları sarı ve bir parmak eninde şeritle çevrili yarım karış yüksekliğinde.

Figürün, gövdesi, kolları ve bacaklarının sınırları, beyaz kâğıt üstüne siyah bir kalemle çizilerek şekillendirilmiş. Osiris kollarını dirseklerinden bükerek gövdesinin önünde tutmakta. Yeşil renkte olan elleri, yumruk yapılmış halde göğsünün önünde birbiriyle karşı karşıya gelmekte. Her iki avcunda birer asa bulunmakta. Asaların alt uçları ellerinden bir iki parmak çıkacak kadar alttan tutmakta ve sağ ve sol omza yönlenerek yatık durmakta olan asalar, kulak hizasında sonlanmakta.

Hükümdarlığı temsil eden soldaki asanın uç kısmı neredeyse tam bir çember yapmış bir çengel şeklinde; çengelin açık olan kısmı Osiris’e dönük. Sağ taraftaki asa düz sonlanmakta, ucunda aşağı sağ kolunun dış hattına temas ederek uzanan üç adet yan yana duran uzun tavus kuşu tüyü tutturulmuş. Her iki asa da sarı mavi iki parmak kalınlığında sarı mavi enine şeritler şeklinde boyalı. Tavus kuşu tüyleri de sarı renkte; asaya tutunan kısımlarında ve omuz hizasına gelen üçte birlik kısımlarında mavi kırmızı mavi enine ince çizgiler süslemekte; dirsek hizasında biten tüylerin bu kısmında kırmızı ile çevrili mavi elips şeklinde benekler bulunmakta.

Osiris’in elleri gibi yüzü de yeşil renk. Yüzünde ilk dikkati çeken çenesinin alt ucundan başlayan ve yüzüne yayılmayan üç parmak genişliğinde siyah sakalı; boyun mesafesini kat ederek ileri doğru yönelmekte ve sola omzunun ortasında bir miktar yatay devam edip yuvarlak şekilde sonlanmakta.

Düz bir burnu var. Gözleri burnundan şakaklarına kadar uzanan badem şeklinde gözlerini, üst tarafta takip eden kalın bir çizgi şeklinde olan kaşları, kuyruk kısmında göze yaklaşarak gözle beraber paralel şekilde seyretmekte ve sonlanmakta.

Başında büyük bir testiyi andıran bir başlık bulunmakta. Tepesine doğru uzanmakta olan bu başlık yüzünün iki buçuk katı kadar yüksekliğe sahip ve uca doğru daralarak uçta küçük bir kubbe yapmakta. Başlığın alın ve ense tarafında iki tane kolon şeklinde bölüm uzanmakta ve bunlar başlıkla beraber yukarı uzanmaktalar. Başlığın daraldığı üçte birlik son kısmında ondan ayrılarak hafifçe dışarı doğru yönlenmekteler ve uçları yuvarlanarak dışa doğru kıvrılmakta. Dıştan içe kırmızı mavi yeşil mavi kırmızı mavi dikine çizgilerle renklendirilmiş bu iki kanat başlığı görkemli yapmakta.

Osiris’in boynunu kolye gibi saran omuzlarının ortasına uzanan renkli bir yakalığı var. Başlıkla aynı renkler kullanılmış ama ucunda sarı iki parmak genişliğinde bir şeritle çevrelenmekte. Bileklerinde sarı ve turuncu renk üç parmak genişliğinde manşetleri bulunmakta. Belinde turuncu üç parmak eninde bir kumaş şerit belini bir kez çevreleyerek önde ikinci katı daha gevşek yapıp düğümlenmekte ve belinden aşağı sarkıp, dizine kadar uzanmakta.

Osiris’i ayakları belinin iki katı kadar uzunlukta orantısız büyüklükte; sola doğru dönük ve hemen hemen üstünde bulunduğu tüm kaideyi kaplamakta.

Sayfa Görüntüleme : 149