Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi - Merdivenler

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi - Merdivenler

Betimleyen: Ilgın DUMAN / Özyeğin Üniversitesi öğrencisi

Dikey ve dikdörtgen renkli fotoğrafta iç mekanda birbiri ardınca sıralanmış ve yukarıya doğru uzanan dik sert basamaklı beyaz merdivenler yer alıyor. Basamaklar arası 1 karış kadar. Bu basamaklar hem yukarı çıkıp birkaç adım sola dönüp sonra bir üst kata devam ediyor. Basamaklar arasında 1 karış boşluk var ve bu boşluk altından zemini görüyoruz. Basamakların sağ ve sol kısmında uzun, ince, beyaz parmaklıklar var. Parmaklıklar arası yarım karış boşluklar yer alıyor. Merdiven boşluklarında ise 5-6 karış uzunluğunda zincire asılı aydınlatmalar var.

Sayfa Görüntüleme : 529