Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin yanındaki Sergi Binası

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin yanındaki Sergi Binası

Betimleyen: Özge AK / Özyeğin Üniversitesi öğrencisi

Yatay dikdörtgen ve renkli olan fotoğrafta, Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin yanında bulunan Sergi Binası var. Binanın bize göre sağ tarafında kirli beyaz renkte, katlı bir görüntüde tasarlanmış, duvarında yer yer yarım metrelik oyuntular olan başka bir bina var. Sergi binasının arka planında beyaz, yer yer gri bulutlar olan gökyüzü seçiliyor. Hava çok aydınlık değil.  Sergi binasının bize göre sol tarafında, uzakta bir tepedeki irili ufaklı evlerin siluetleri seçiliyor.

Tek katlı olan sergi binası, uzun kenarları yere paralel olan bir dikdörtgen şeklinde tasarlanmış. Gri, metalimsi bir cepheye sahip binanın dışı, kalın bir kat camla sarılmış ancak cam binaya tam olarak yapışık değil, arada bir insan boyu kadar mesafe var. Cam, sol baştaki 3 ve sağ baştaki 3 uzun plaka ve ortada binanın kapısına yer bırakmak amacıyla uzun olanların yarısından biraz daha kısa olan 3 kısa plakalardan oluşuyor. Cam; üst uzun kenarda binaya 8 adet yan yana, aralarında eşit boşluk bulunan, U  şeklinde ve ucu iki kafası birbirine tutturulmuş sokak lambalarına benzeyen açık gri metal uzantılarla tutturulmuş. En ortadaki iki uzantıda bu sokak lambası görünümü yok, sadece U şeklindeler. Kenarın iki köşesindeki uzantılar düz, soluk bir gri ve yine camı binaya bağlamak için kullanılmış. Bu uzantılarla aynı hizada olacak şekilde, ilk sıranın yaklaşık bir insan boyu kadar altında, yan yana tutturulmuş 2 parlak metal toptan oluşan 10 tane tutacak cam plakaları birbirine bağlıyor. Tam ortadaki 4 tutacak, yine uzun kenarları yere paralel bir dikdörtgen olan binanın kapısının uzun kenarını çevreliyor. Kapının olmadığı yerde camlar yine aynı tutacaklarla birbirine tutturulmuş ve 3 sıra halinde aşağı kadar devam ediyor. Kapının kısa kenarlarının hizasından başlayıp, binayı çevreleyen camdan yaklaşık 1 metre uzakta, binanın kapı hariç ön cephesini çevreleyen, yerden yaklaşık 1 metre yükseklikte, camdan ve üst bölgeleri 1,5 karışlık bir metalle çevrelenmiş camekan bir çite benzer bir yapı var.

Çitin ön cephesinde, kapının kısa kenarlarının hizasında, küp şeklinde olan ve boyu çite eşit siyah saksılarda bulunan 2 adet kurumuş, kahverengi saçaklı çalıya benzer bitki var. Bize göre sağ taraftaki bitkinin bize göre tam sağ yanında düz, beyaz bir mermerden yapılmış ve üstünde 2 karışlık metal silindir bir çubuk olan bir şemsiye ayağı; bitkinin bize göre 1 metre sağında da yerden 1 metre kadar yükseklikte, uzun kenarları birbirine paralel, biri gri biri mavi, arkalıksız, ayakları 2 siyah yarım çember olarak tasarlanmış 2 bank bulunuyor.  Bankların hemen önünde 1 metre boyunda, canlı kırmızı bir silindir şeklinde tasarlanmış olan küllük bulunuyor.

Çitin dış tarafında zemin , aralarında boşluklar olan açık gri kare taşlardan oluşan Arnavut kaldırımı taşlarıyla döşenmiş.

Çitin sınırıyla binanın girişi arasında yaklaşık 1 insan boyu kadar mesafe var ve girişe kadar olan zemin siyah bir mermerden yapılmış. Mermerin üstünde birbirine paralel 7-8 sıra kaydırmaz şerit bulunuyor. Zeminin ortasında sarı, şekil olarak küçük bir çadıra veya tabansız bir üçgene benzeyen, üstünde kırmızı bir üçgenin içinde ayağı kayan bir çöp adam resmi olan “dikkat kaygan zemin” tabelası var.

Kapı; dört adet, kısa kenarı yere paralel cam levhadan oluşmuş. Levhaların tam ortasından kapının uzun kenarına paralel, çapı yaklaşık yarım karış olan hafif soluk beyaz dairelerden oluşan bir şerit geçiyor. Bize göre sağ 2 taraftaki levha binaya giriş sağlamak için açılmış.

Sol 2 levhanın arkasında, bir insan uzunluğunda, çadır şeklinde birbirine bağlanmış, ayakları birbirine paralel hizada duran 3 sıra metal levhadan oluşmuş bir dergilik var. Dergilikte yaklaşık 12 tane dergi var. Kapı aralığından binanın içi biraz gözüküyor.

Kapıdan 3 adım kadar içeri girince 1,5 insan boyunda, beyaz, kısa kenarları yere paralel bir dikdörtgen şeklinde, içinde eni yaklaşık 1 metre olan plazma bir ekran olan bir bilgilendirme levhası var. Ekranın üstünde büyük, koyu lacivert renkte bir “ÖZÜ.yıl” yazısı var. “ÖZÜ” yazısı “yıl” kelimesinden daha büyük yazılmış. Ekranın altında, sağa tarafa yakın küçük beyaz bir kağıtta bir bilgi yazıyor ancak ne yazdığı net değil. Bu levhanın da arka planında, iç duvara asılı belli belirsiz bir tablo seçiliyor ancak hiç net değil. Sadece kahverengi-sarı tonunda renklerden oluştuğu ve sarı bir ışıkla ışıklandırıldığı seçiliyor.

 

Sayfa Görüntüleme : 960