Rodos Kalesi

Betimleyen: Şebnem Çırdaklı

Fotoğrafta Rodos kalesinin dış cepheden görünüşü yer alıyor. Kalın taş bloklarla yapılmış muntazam bir yapıt. Etrafta kıyaslama yapılacak bir insan ve cisim görülmese de sağ arka tarafta yan yana bulunan üç dört ağaç kadraja girmekte ve duvarların yüksekliğini vurgulamaktalar ki duvarlar ağaçların bir buçuk iki katına yakın yükseklikteler. Fotoğraf iki duvarın kesişiminde, sağında ve solunda iki silindir şeklinde kolon bulunan büyük bir kapının olduğu cepheden çekilmiş. Kolonların çapı iki kulaç, yüksekliği altı buçuk kulaç kadar var. İki kolon arası mesafe bir kolonun genişliğinden biraz daha fazla olan düz bir duvar var. Bu araya yerleşmiş kapı genişçe bir kemer şeklinde, yüksekliğin üçte biri kadar var, kemer yapı dıştan içe doğru kademeli olarak daralmakta giriş açıklığı üçte bir kadar daralmakta , daha küçük bir kapı boyutlarına inmekte.

Kapının üstünde yatay bir kabartma çizgi, kemer şeklini en üst noktasından teğet geçerek her iki kolon arasında uzanmakta. Kapının yüksekliğinin dörtte üçü kadar bir mesafe üstte de bir başka yatay hat boyunca, üstte kalan duvar öne doğru üç dört parmak kalınlığında ince bir çıkıntı yapmakta. Bu iki yatay çizgi arasında iki parmak kalınlığında, yatay duran dikdörtgen şeklinde kabartma bir tak var. Bu kabartma tak, üst kenarında yatayda dörtte birlik bir mesafeden sonra yukarı doğru yönlenip dörtte ikilik kısım boyunca yatay  uzanıyor sonra aşağı ilerleyip ilk dikdörtgeni tamamlayarak  devam ediyor.

Duvarın üst kısmında ortada kendi içinde iki göze ayrılan kemerli büyük bir pencere bulunmakta. Bu pencerenin üstünde, tepede bir karışlık kare şeklinde ufak bir pencere var, gözetleme   ve savunma için açılmış bir göz gibi kullanılıyor. Bu küçük pencerelerden surların muhtelif yerlerinde, girişteki kolonlarda ve sağ tarafta doğru uzanan surların son kısmındaki kolonlardan daha geniş olan burcun da muhtelif yerlerinde üçer tane bulunmakta.

En üst kısımda kolonlarda, iki kolon arasındaki kale duvarının üstünde ve sağda izlenen burçta kale duvarları desteklerle genişlemekte ve bir miktar açılarak birer taç gibi durmakta. Surların tüm üst kenarlarında boylu boyunca uzanan siper almaya elverişli olarak tipik kale duvarı çıkıntıları bulunmakta.

Kalenin bu cephesinden geniş taş bir alanda bulunduğunu ifade edebiliriz. Gökyüzü kalenin arkasından yukarı doğru gittikçe koyulaşan açık mavilikte ve bulutsuz.

Sayfa Görüntüleme : 374