TRAFİK LEVHA VE İŞARETLERİ

Yangın Tüpü Levhası

Betimleyen: Zerrin TEZEL

Dikey dörtgen ve kırmızı zeminli yangın tüpü levhasında, üst yarısının tamamını kaplayan ve  alt yarısına birkaç parmak taşan beyaz bir çerçeve bulunuyor. Çerçevenin içinde beyaz renkte bir yangın tüpü resmi yer alıyor.  Silindir şeklindeki tüpün sağ üst tarafında, soldan sağa doğru hafif genişleyen bir dörtgen şeklinde taşıma ve tetik kolu, sol tarafında üzerinde yarım halka şeklinde emniyet pimi ve sol aşağı doğru eğimli kısa bir hortum bulunuyor. Tüpün gövdesinin ön yüzeyinde dikdörtgen kırmızı bir çerçeve yer alıyor. Tüpün sağında ise sağdan sola doğru uzanan kıvrımlı ve sivri gelen uçları aşağı yukarı farklı yönlere bakan beş kalın çizgi şeklinde alev resmi bulunmakta. Beyaz çerçevenin altında ise büyük beyaz harf ve büyük puntolarla, iki satır halinde “YANGIN SÖNDÜRÜCÜ” ibaresi yer alıyor.

 

Devamı için Tıklayınız

Duraklamak ve Park Etmek Yasaktır

Betimleyen: Sedef TAYLAN /  Boğaziçi Üniversitesi ED 200 Dersi Öğrencisi

Daire biçimindeki levhanın çapı yaklaşık iki karış kadar. Dış çember yaklaşık 3-4 parmak kalınlığında kırmızı renkte ve dışı mavi konturlu. Bu kırmızı çemberin içini tam dolduracak şekilde ortasında bir çarpı işareti var. Bu çarpı işareti, yaklaşık 2 parmak kalınlığında, dışı beyaz konturlu, içi kırmızı renkte. İç çemberin çarpı dışında kalan alanları mavi renkte.

Devamı için Tıklayınız

Ana Yol-Tali Yol Kavşağı

Betimleyen: Sedef TAYLAN /  Boğaziçi Üniversitesi ED 200 Dersi Öğrencisi

Bir eşkenar üçgenden oluşan levhanın kenarları yaklaşık iki karış kadar. Üçgenin etrafında 2-3 parmak genişliğinde, kırmızı renkte bir şerit bulunuyor. Üçgenin ortasında, yatay çizgiyi ortasından kesen dikey çizgiden oluşan bir artı işaretine benzer bir şekil bulunuyor. Bu şeklin yatay parçası, dikey parçasından daha ince. Dikey parçanın üst kısmı yukarı doğru bakan bir üçgene, alt kısmı ise içe dönük üçgen şeklinde kesilmiş bir kurdele ucuna benziyor.

 

Devamı için Tıklayınız

Bisiklet Giremez

Betimleyen: Burcu Melis POLAT

Tabanı yere paralel, eşkenar üçgen levhanın her bir kenarı; bir yetişkin insanın yaklaşık 2 karışı uzunluğunda. Levhanın dışından içine doğru, her bir kenarının 4-5 parmak genişliğindeki kısmı; kırmızı renkte. Levhanın içindeki beyaz üçgen bölüme, siyah bir bisiklet sembolü ortalı olarak yerleştirilmiş.

Yandan görünen bisikletin iki tekerleği de birbirine eşit büyüklükte; çember şeklinde. Bisikletin sağa kavisli direksiyonu solda, oturma kısmı ise sağda. Oturma kısmının üst hizası, direksiyonun üst hizasının biraz altında kalıyor. Bisikletin pedalları; küçük ve siyah bir dairenin üzerinde, biri altta biri üstte olacak şekilde 45 derece sola yatık şekilde duruyor. Pedallar, sağdaki tekerleğe daha yakın.

Bisikletin sağ tekerleği; oturma yerinin altından aşağı inen kısımla ve pedalların olduğu siyah daireyle, eşkenar üçgen oluşturacak şekilde birleşiyor. Direksiyonun altından yatık inen kısım; alt ucundan sol tekerleğe, orta kısmından ise pedalların olduğu siyah daire ile bağlı. Direksiyonun hemen altından çıkan yatay siyah çubuk, diğer ucundan oturma yerine sabitlenmiş.

 

 

 

Devamı için Tıklayınız

Azami Hız Sınırlaması: 50

Betimleyen: Burcu Melis POLAT

Daire biçimindeki trafik levhasının büyüklüğü, bir basketbol topu kadar. Levhanın dışında; yetişkin bir insanın 3-4 parmağı genişliğinde, kırmızı bir çember var. Levhanın daha geniş olan iç kısmı ise beyaz renkte. Beyaz bölgeye ortalı olarak yerleştirilmiş, “50” sayısı var. Sayının rakamları yaklaşık 1 parmak genişliğinde. Rakamların arasındaki boşluk miktarı, rakamların beyaz çembere olan uzaklığı ile neredeyse aynı.

Sesli versiyonuna ulaşmak için;

 https://www.youtube.com/watch?v=ZQR23_owhF4&ab_channel=SesliBetimlemeDerne%C4%9FiBetimlemeKumbaras%C4%B1

Devamı için Tıklayınız

Dur

Betimleyen: Burcu Melis POLAT

Her bir kenarı, bir yetişkin insanın 1-2 karışı uzunluğunda olan eşkenar sekizgen trafik levhası; kırmızı renkte. Levhanın her bir kenarından 2-3 parmak içerisine; yine aynı kalınlıkta olan beyaz, sekizgen bir şerit çizilmiş. Levhanın içerisinde, ortalı olarak beyaz renkte: “DUR” kelimesi yazıyor.

Kelime; levhanın sol ve sağ kenarından 3-4 parmak, üst ve aşağı kenarından 8-10 parmak içeriye konumlanmış. 3-4 parmak genişliğindeki büyük harfler, birbirlerine 5-6 parmak uzaklıkta. Harflerin boy uzunlukları, sekizgenin bir kenarına eşit.

Sesli versiyonuna ulaşmak için;

 https://www.youtube.com/watch?v=PLVwQqpMSSk&ab_channel=SesliBetimlemeDerne%C4%9FiBetimlemeKumbaras%C4%B1

Devamı için Tıklayınız

Bisiklet Geçebilir

Betimleyen: Burcu Melis POLAT

Tabanı yere paralel, eşkenar üçgen levhanın her bir kenarı; bir yetişkin insanın yaklaşık 2 karışı uzunluğunda. Levhanın dışından içine doğru, her bir kenarının 4-5 parmak genişliğindeki kısmı; kırmızı renkte. Levhanın içindeki beyaz üçgen bölüme, siyah bir bisiklet sembolü ortalı olarak yerleştirilmiş. Siyah bir adam sembolü, bisikletin üzerinde.

Yandan görünen bisikletin iki tekerleği de birbirine eşit büyüklükte; çember şeklinde. Bisikletin sağa kavisli direksiyonu solda, oturma kısmı ise sağda. Adam; sola doğru 30 derecelik açıyla eğilmiş, ayaklarını pedalların üzerine ve ellerini direksiyona yerleştirmiş.

Bisikletin sağ tekerleği; oturma yerinin altından aşağı inen kısımla ve pedalların olduğu siyah daireyle, eşkenar üçgen oluşturacak şekilde birleşiyor. Direksiyonun altından yatık inen kısım; alt ucundan sol tekerleğe, orta kısmından ise pedalların olduğu siyah daire ile bağlı. Direksiyonun hemen altından çıkan yatay siyah çubuk, diğer ucundan oturma yerine sabitlenmiş.

Sesli versiyonuna ulaşmak için;

 https://www.youtube.com/watch?v=-yF1tgxrXaI&ab_channel=SesliBetimlemeDerne%C4%9FiBetimlemeKumbaras%C4%B1

 

Devamı için Tıklayınız

Girişi Olmayan Yol

Betimleyen: Burcu Melis POLAT

Yaklaşık bir basketbol topu büyüklüğündeki yuvarlak trafik levhası, kırmızı renkte. Levhanın tam ortasına yatay yerleştirilmiş, beyaz bir dikdörtgen var.  Dikdörtgen, bir yetişkin insanın yaklaşık 2-3 parmağı genişliğinde. Dikdörtgenin yere paralel olan uzun kenarı, kısa kenarının 6 katı kadar.

Sesli versiyonuna ulaşmak için;

 https://www.youtube.com/watch?v=wB-cLbc8Ii8&ab_channel=SesliBetimlemeDerne%C4%9FiBetimlemeKumbaras%C4%B1

Devamı için Tıklayınız

Hastane

Betimleyen: Burcu Melis POLAT

Lacivert kare levhanın her bir kenarı; bir yetişkin insanın yaklaşık 2 karışı uzunluğunda. Levhanın dört köşesi de yassılaştırılmış. Levhanın 1 parmak içine çizilmiş, kare şeklinde beyaz bir şerit var. Köşeleri yassılaştırılmış bu şerit, yaklaşık 1 parmak genişliğinde. Levhanın lacivert iç bölgesine, ortalı olarak: “H” harfi yerleştirilmiş. 3-4 parmak genişliğindeki, levhanın neredeyse tamamını kaplayan bu büyük harf; beyaz renkte. Harfin sağ ve solunun, levhanın dışına olan uzaklığı; harfin üst ve altının levhaya olan uzaklığının 2 katı kadar.

Devamı için Tıklayınız

İleri Mecburi Yön

Betimleyen: Burcu Melis POLAT

Yaklaşık bir basketbol topu büyüklüğündeki yuvarlak trafik levhası, lacivert renkte. Levhanın tam ortasına yerleştirilmiş, beyaz bir ok var. Okun ucu yukarıya bakıyor. Okun dikdörtgen sapı, yaklaşık 3 parmak genişliğinde. Dikdörtgen sapın alt kısa kenarı, levhanın alt kısmından 3-4 parmak içeride. Dikdörtgen sapın üst kısa kenarı ise; alt kısmı iç bükey olan, üçgen ok ucu ile birleşmiş. Ok ucunun iç bükey taban genişliği, dikdörtgen sapın kısa kenarının yaklaşık 3 katı.

Sesli versiyonuna ulaşmak için;

 https://www.youtube.com/watch?v=izdUWBAkOV0&ab_channel=SesliBetimlemeDerne%C4%9FiBetimlemeKumbaras%C4%B1

Devamı için Tıklayınız

Kontrolsüz Demiryolu Geçidi

Betimleyen: Burcu Melis POLAT

Tabanı yere paralel, eşkenar üçgen levhanın her bir kenarı; bir yetişkin insanın yaklaşık 2 karışı uzunluğunda. Levhanın dışından içine doğru, her bir kenarının 4-5 parmak genişliğindeki kısmı; kırmızı renkte. Levhanın içindeki beyaz üçgen bölüme, siyah bir tren vagonu sembolü yerleştirilmiş.

Üzerinden siyah buhar çıkan tren vagonunun, yarım daire şeklindeki 4 tekerleği; yetişkin bir insanın parmağının yarısı genişliğindeki siyah bir çizgi üzerinde. Vagonun arkasında ise daha kısa ve kalın bir çizgi var. Vagonun sol üst kısmında; kare bacadan çıkan dalgalı buhar sembolü, sağa yatık.

 

Devamı için Tıklayınız

İlk Yardım

Betimleyen: Burcu Melis POLAT

Dikey dikdörtgen, köşeleri yassılaştırılmış trafik levhası; lacivert renkte. Levhanın 1-2 parmak içerisine; beyaz dikdörtgen bir şerit yerleştirilmiş. Bir yetişkin insanın 1-2 parmağı genişliğinde olan bu şeridin, köşeleri yassı. Dikdörtgen şeridin alt kısa kenarından 1 karış içeride, yatay ve beyaz bir çizgi var. Beyaz şeridin uzun kenarlarına bağlanmış olan bu çizgi; levhanın, alttan 5’te birlik kısmına çizilmiş. Çizgi ve şerit aynı genişlikte. Şeridin alt kenarı ile çizgi arasındaki lacivert bölgede: ”112” sayısı var. Beyaz renkteki bu sayının soluna, yine beyaz renkte bir ahizeli telefon başı sembolü yerleştirilmiş. Telefon; sola, 45 derece eğik. Telefonun ince kablosunun sadece küçük bir kısmı levhaya dahil edilmiş. Ahize sembolünün ve “112” sayısının rakam genişlikleri, yaklaşık 1-2 parmak kadar. 

Levhanın üstte kalan, daha geniş lacivert alanına ise; beyaz bir kare yerleştirilmiş. Beyaz karenin üst ve yan iki kenarı, levhanın kenarlarından yaklaşık 4-5 parmak içeride. Beyaz dikdörtgenin içine ortalanmış kırmızı hilalin sivri uçları sola dönük. 3-4 parmak genişliğindeki bu hilal, karenin yaklaşık 2-3 parmak içerisinde.

 

Devamı için Tıklayınız

Mecburi Yaya Yolu Sonu

Betimleyen: Burcu Melis POLAT

Yaklaşık bir basketbol topu büyüklüğündeki yuvarlak trafik levhası, lacivert renkte. Levhanın tam ortasına yerleştirilmiş beyaz, anne ve çocuk figürü var. Figürlerin üzerinden, kırmızı bir şerit geçiyor. Yetişkin bir insanın 3-4 parmağı genişliğinde olan bu şerit, sağa 45 derece yatık.

Kısa saçlı anne, sol eliyle; elbiseyi andıran bir kıyafet giymiş çocuğun, elinden tutmuş. İkisinin de arkalarını dönmüş olduğu, ayaklarının yönünden anlaşılıyor. Çocuk, vücudunu hafif sola çevirmiş.

Devamı için Tıklayınız

Mecburi Yaya Yolu

Betimleyen: Burcu Melis POLAT

Yaklaşık bir basketbol topu büyüklüğündeki yuvarlak trafik levhası, lacivert renkte. Levhanın tam ortasına yerleştirilmiş beyaz, anne ve çocuk figürü var. Kısa saçlı anne sol eliyle; elbiseyi andıran bir kıyafet giymiş çocuğun, elinden tutmuş. İkisinin de arkalarını dönmüş olduğu, ayaklarının yönünden anlaşılıyor. Çocuk, vücudunu hafif sola çevirmiş.

Sesli versiyonuna ulaşmak için;http://www.youtube.com/watch?v=2HItAF63rXM&ab_channel=SesliBetimlemeDerneğiBetimlemeKumbarası

Devamı için Tıklayınız

Sola Dönülmez

Betimleyen: Burcu Melis POLAT

Daire biçimindeki trafik levhasının büyüklüğü, bir basketbol topu kadar. Levhanın dışında; yetişkin bir insanın 3-4 parmağı genişliğinde, kırmızı bir çember var. Levhanın daha geniş olan iç kısmı ise beyaz renkte. Beyaz bölgeye ortalı olarak yerleştirilmiş; siyah, sola kıvrık, yetişkin bir insanın 4-5 parmağı genişliğinde bir ok var.

Levhanın beyaz renkteki iç kısmından; levhayı iki eşit parçaya ayıran, 2-3 parmak genişliğinde düz bir şerit geçiyor. Kırmızı renkteki bu şerit, sağa 45 derece yatık. Şerit, okun tam sola doğru kavislenen kısmının üzerinden geçiyor. Okun; dış bükey üçgen şeklindeki ucu, yere paralel. İç bükey üçgen şeklindeki ucu ise yere dik.

Devamı için Tıklayınız

Okul Geçidi

Betimleyen: Burcu Melis POLAT

Tabanı yere paralel, eşkenar üçgen levhanın her bir kenarı; bir yetişkin insanın yaklaşık 2 karışı uzunluğunda. Levhanın dışından içine doğru, her bir kenarının 4-5 parmak genişliğindeki kısmı; kırmızı renkte. Levhanın içindeki beyaz üçgen bölüme, kız ve erkek çocuğu figürleri ortalı olarak yerleştirilmiş.

Üçgen etekli, saçına kurdele bağlamış kız çocuğu; elinden tuttuğu erkek çocuğundan daha uzun. İkisinin de elinde, saplarından tuttukları küçük çantalar var. Sola doğru yürüyen figürlerden kız olanı solda, diğeri ise sağda. İkisi de bacaklarını düz bir şekilde açmış; bacakları arasındaki mesafe, omuz genişliklerinin yaklaşık 3 katı.

Sesli versiyonuna ulaşmak için; 

https://www.youtube.com/watch?v=oAtpOw7wsmQ&ab_channel=SesliBetimlemeDerne%C4%9FiBetimlemeKumbaras%C4%B1

Devamı için Tıklayınız

U Dönüşü Yapılmaz

Betimleyen: Burcu Melis POLAT

Daire biçimindeki trafik levhasının büyüklüğü, bir basketbol topu kadar. Levhanın dışında; yetişkin bir insanın 3-4 parmağı genişliğinde, kırmızı bir çember var. Levhanın daha geniş olan iç kısmı ise beyaz renkte. Beyaz bölgeye ortalı olarak yerleştirilmiş, siyah ve kıvrık bir ok var. Ok 180 derece bükülmüş; iç bükey üçgen şeklindeki sol ucu ve dış bükey üçgen şeklindeki sağ ucu yan yana, aynı hizada.

Levhanın beyaz renkteki iç kısmından; levhayı iki eşit parçaya ayıran, 2-3 parmak genişliğinde düz bir şerit geçiyor. Kırmızı renkteki bu şeridin üst kısmı sola doğru, alt kısmı ise sağa doğru yatık. Okun iç bükey ucu kırmızı şeridin üzerinden çıkmış. Okun dış bükey kısmı ise şeridin altından geçiyor.

Sesli versiyonuna ulaşmak için;

 https://www.youtube.com/watch?v=1QYuYz-ukRM&ab_channel=SesliBetimlemeDerne%C4%9FiBetimlemeKumbaras%C4%B1

Devamı için Tıklayınız

Yaya Geçidi

Betimleyen: Burcu Melis POLAT

Tabanı yere paralel, eşkenar üçgen levhanın her bir kenarı; bir yetişkin insanın yaklaşık 2 karışı uzunluğunda. Levhanın dışından içine doğru, her bir kenarının 4-5 parmak genişliğindeki kısmı; kırmızı renkte. Levhanın içindeki beyaz üçgen bölüme, ortalı olarak yerleştirilmiş siyah bir insan figürü var. Figür, sol tarafa doğru yürüyormuş gibi konumlandırılmış.

Figür, arkaya doğru uzanan eşit boydaki 5 siyah dikdörtgen şeridin üzerinde. Yaya geçidini temsil eden bu siyah dikdörtgenlerin arasındaki mesafe, yaklaşık 2 parmak genişliğinde. Figürün bacakları, iki yana düz bir şekilde açık. Öne dümdüz uzattığı sol kolu 45 derece aşağıya eğimli iken, arkaya uzattığı sağ kolu 45 derecelik açıyla dirsekten kıvrılmış. Figürün hafif sola doğru eğdiği yuvarlak başı; dar omuzlarının üzerinde, vücudundan hafif yukarıda duruyor. Bacaklarının arasındaki mesafe, omuz genişliğinin yaklaşık 3 katı.

 

Devamı için Tıklayınız

Yaya Giremez

Betimleyen: Burcu Melis POLAT

Daire biçimindeki trafik levhasının büyüklüğü, bir basketbol topu kadar. Levhanın dışında; yetişkin bir insanın 3-4 parmağı genişliğinde, kırmızı bir çember var. Levhanın daha geniş olan ortası ise beyaz renkte. Beyaz olan bu iç kısma, ortalı olarak yerleştirilmiş siyah renkte bir insan figürü var.

Figürün yuvarlak kafası bedeninden çok az yukarıda. Sol kolunu 45 derece eğimle öne doğru uzatmış figürün; arkaya attığı sağ kolu ise dirsekten itibaren 45 derece açıyla bükülü. Düz bir şekilde iki yana açtığı bacaklarının arası, omuz genişliğinin yaklaşık 3 katı. Figür; kafasını hafifçe önüne, sola eğmiş. Figür, sola doğru yürüyormuş gibi konumlandırılmış.

Sesli versiyonuna ulaşmak için; 

https://www.youtube.com/watch?v=IjP9DEM5hbU&ab_channel=SesliBetimlemeDerne%C4%9FiBetimlemeKumbaras%C4%B1

Devamı için Tıklayınız
Sayfa Görüntüleme : 127499