World Blind Union

Betimleyen: Arif Emre Tiryaki

Yatay beyaz dikdörtgen içinde, mavi bir daire var. Dairenin içinde, sol üst kısmında beyaz başka bir daire var. Dikdörtgenin üst kısmında, sol alttan yukarı, oradan sa sağ alta doğru bir yay çizmiş şekilde, “WORLD BLIND UNION” yazılmış. Yazılar siyah renkli büyük harfli.

Sayfa Görüntüleme : 24