Kanun

Kanun

Betimleyen: Seda ACAR

Kanun üst ve alt kısmı kaplanmış, üzerine teller gerilmiş dik yamuk bir tabla.

Telli-mızraplı bu enstrüman yaklaşık iki parmak kalınlığında. Tel, mandal ve deri dışındaki parçalar ağaçtan imal edilmiş. Köprü, mandal ve deri hariç diğer kısımlar cilalı.

Kızılımsı kahverengi gövdeyi dik üçgen biçiminde çevreleyen çiçek motifleri ve bu motifin içerisinde sık işlemeli, sesi dışarı aktaran altı adet kafes bulunuyor. Biri gövdenin tepesinde, ikisi yanlarında, diğerleri de alt kısmında oyulmuş. Uca doğru sivrilen kozalağa benziyorlar. Üçü diğerlerine göre daha ufak. Yaklaşık 75 cm boyundaki yamuk kısım, burgu tahtasından ve mandal tahtasından oluşuyor. Burgu tahtasında, satranç taşları gibi dizili, yaklaşık seksen adet, siyah burgu yer alıyor. Burgu tahtasının sivri ucu ise salyangozu andırıyor. Salyangozun hemen üzerinde gelişigüzel çizilmiş gibi duran, papatyayı andıran bir çiçek motifi var. Kanunun en alttaki uzun kenarı papatya ve buğday başağını andıran motiflerle bezenmiş. Siyah bir tabaka üzerine krem renginde işlenmişler. Birer parmak aralıklarla sıralanmış burguların her birine üçerli gruplar halinde, gri renkte, saç teli kalınlığında teller bağlı. Göğüs üzerinden gerilip köprü üstünden geçerek tel bağlama paneline kadar uzanıyorlar. Boyları, kanunun boyuyla doğru orantılı olarak kısalıyor. Alt kısımdaki uzun telin boyu yaklaşık yüz cm, üst kısımdaki en kısa telin boyu yaklaşık elli cm. Burguların hemen sağında, köşegen tarafta, gövdeden  yaklaşık bir parmak kalınlığında yükseltisi olan, siyah mandal tahtası bulunuyor. Yaklaşık iki yüz adet metal mandal, tellerin altında durup üst bölümleri tellere temas edecek şekilde bu tahtanın üzerinde sıralanmışlar. Gövdenin sağ tarafında, tellerin baskı yaptığı köprüyü taşıyan, elli cm boyunda, yirmi cm eninde, taba rengi deri bir parça bulunuyor. Etrafı ufacık çiçek motifleriyle süslenmiş. Deri parçasının üst kısmında, birbirlerine bir karış kadar mesafeyle duran, dört ayaklı bir köprü bulunuyor. Ayak kısmı ham ahşap renginde, cilalı değil. Üst kısmı ise siyah, ince bir tabaka halinde köprü boyunca uzanıyor.

Kanun, bağdaş kurarak veya oturarak kucağa alınıyor; parmağa geçirilmiş yüksüğe takılı mızrapla çalınıyor.

Sayfa Görüntüleme : 1285