Karadeniz Kemençesi

Karadeniz Kemençesi

Betimleyen: Irmak GÜMÜŞBAŞ

Toplam uzunluğu 60cm civarında, gövdesi 8-9 santim derinliğinde ahşap, üç telli ve yaylı bir çalgı. Fotoğraftaki enstrümanın yapımında üç farklı tonda ağaç kullanılmış. Baş kısmında kulak da denen, üç adet akort burgusu var. Hemen altındaki sap kısmı elle kavranacak genişlikte, yaklaşık 8-9 santim boyunda. Saptan sonra gelen gövde kısmı 6 santim kadar bir yapıyla başlayarak aşağı doğru 10 santime kadar genişlemekte. Gövde kısmının üst kısmındaki eşik, tellerin kulaklara geçtiği yerde kapağa değmelerini engelliyor. Orta eşik telleri çalgının üst kısmından belirli bir mesafede tutuyor. Alt eşik ise tellerin kemençeye sabitlendiği dip kısmında. Sap üzerinden başlayan ve aşağıya doğru çok hafif genişleyen, uç tarafı yuvarlak klavye kısmı  notalara basmak için kullanılıyor. Klavyesinde perde bulunmuyor. Diğer sazlarda göğüs de denilen kapak kısmı hafif dışa bombeli. Klavye kısmının 1-2 santim altında, tellerin her iki tarafında ses deliği denilen iki dikey yarık var. Üst ucu iki ses deliğinin bittiği yerde, orta eşiğin tam altında kapağa destek olacak şekilde yerleştirilen ve iki dişli bir çatala benzeyen can direği denen bölüm bulunuyor. Çatalın sapı gibi gözüken dar kısmı kapağın alt noktasına kadar uzanmakta.

Sayfa Görüntüleme : 1761