Mitokondri

Betimleyen: Zerrin Tezel

Dış gövdesi mavi renkte bir sandalı andıran Mitokondri’nin iç kısmında her iki kenardan ortaya doğru girintili çıkıntılı, oyuklar bulunuyor. Sol başta, oyuğun içindeki mavi nokta Ribozom, kıvrımın zarı iç zar (krista), mavi gövdeye benzettiğimiz kısım dış zar, kıvrımla gövde arasındaki boşluk ise zarlar arası boşluğu oluşturuyor.  İç zarın çevrelediği kıvrımlar sol baştan sağ aşağı doğru eğimle başlayıp bir “v” harfi çizer gibi sağa eğimle yükseliyor. Yükselen üst zar, dış zar hizasında düz, alt zar ise girintili çıkıntılı devam ediyor. İç zar yukarı aşağı büyüklü küçüklü girintiler çıkıntılarla sağa doğru devam ediyor. Düz gelen kısımdaki oyuğun içi Matriks (Mitokondri Sıvısı), kıvrımlar arasında dağınık haldeki kırmızı noktalar ATP sentaz, her bir kıvrım Krista, kıvrımlar içinde mavi halkalar DNA ve mavi kıvrımlı kısa çizgiler RNA’yı ifade ediyor.

Sayfa Görüntüleme : 594