Sefer Tası

Betimleyen: Bedia Ağtaş

Fotoğrafta beyaz zemin üzerine sefer tasları yer alıyor. Üst üste konulan ve sabit durmalarını sağlayacak biçimde yapılmış, yanlardan tasları kavrayan bir sap yardımıyla kolayca taşınabilen yemek kapları takımıdır. Genelde çelikten yapılan sefer tasları, seyahatlerde, kampta, askeriyede ve evden işe yemek götürmek isteyenler tarafından rahatlıkla kullanılır. Aşağı yukarı bir karış çapında 4 parmak yüksekliğindeki; ikili ya da üçlü sefer taslarında 1-3 kişilik yemek taşınabilir.

Sayfa Görüntüleme : 406