Zincirli Dövüş Sopası

Betimleyen: Şebnem Çırdaklı

Fotoğrafta beyaz arka plan önünde zincirli dövüş sopası var.  Buna nançaku veya mınçıka da deniyor. Ahşap iki tane sopaya metal başlıklarla zincir tutturulmuş. Sopaların her biri iki karış uzunluğunda, bir buçuk parmak çapında silindir şeklinde, uç kısımları yuvarlatılmış ve yüzeyi vernikli. Zincirin bağlandığı metal başlıklar: üç parmak uzunluğunda parlak çelikten ve sopalara perçinli. Metal başlıklardan sonraki ilk halka döner bir bağlantı ucuyla tutturulmuş. Yani zincir ve sopalar birbirlerinden bağımsız dönebilir.  Zincir uzunluğu bir karıştan biraz fazla ve her bir halkası küçük parmağın bir boğumu kadar.

Sayfa Görüntüleme : 441