BAYRAKLAR

İran

Betimleyen: Deniz BALANCAR

İran Bayrağı, sırasıyla yeşil, beyaz, kırmızı renklerinden oluşuyor. Yeşil şeridin sonunda ve kırmızı şeridin başında 22 adet Kufi yazı karakterinden oluşan Allahu Ekber yazısı bulunuyor. Bayrağın en orta kısmında beyaz şeridin üzerinde kırmızı bir sembol bulunuyor. Sembol, düz gelip  uca doğru sivrilen bir çizgi, her iki yanında paranteze benzer iki eğik çizgi, onların

Devamı için Tıklayınız

Katar

Betimleyen: Deniz BALANCAR

Bayrak, beyaz ve morla kahverengi arasında olan kestane renginden oluşuyor. Göndere çekilen tarafta bayrağın üçte birinin kaplayan beyaz renk bulunmaktadır, diğer taraf ise kestane rengindedir. Beyaz ile kestane renginin birleştiği noktada bulunan dokuzar adet üçgenler bu bölümde girintili çıkıntılı bir yer oluşturmaktadır.

Devamı için Tıklayınız

Laos

Betimleyen: Deniz BALANCAR

Dikdörtgen şeklinde Laos Bayrağı. Yukarıdan aşağıya sırasıyla kırmızı, lacivert, kırmızı yatay şeritler bulunmakta. Kırmızı şeritler, mavi şeridin yarısı kadar. Mavi şeridin tam orta noktasında beyaz bir daire var.

Devamı için Tıklayınız

Uganda

Betimleyen: Deniz BALANCAR

Dikdörtgen şeklindeki Uganda bayrağında sırasıyla siyah, sarı, kırmızı, siyah, sarı, kırmızı renklerinden oluşan, eşit büyüklükteki, altı yatay şerit bulunmaktadır. Ortadaki iki şeridin ortasında, beyaz bir dairenin içinde, yan duran ve yüzü bayrağın göndere çekilen tarafına bakan ülkenin ulusal sembolü olan gri taçlı turnadan oluşmaktadır.

Devamı için Tıklayınız

Birleşik Krallık

Betimleyen: Deniz BALANCAR

Dikdörtgen şeklindeki İngiltere Bayrağının zemini mavi. En ortasında kırmızı bir yatay haç işareti mevcut. Haç işaretinin kenarlarından beyaz şeritler geçiyor. Artı işaretine benzeyen haç işaretinin merkez noktasından, dikdörtgenin köşelerine doğru ince kırmızı ve kalın beyaz şeritler geçiyor.

Devamı için Tıklayınız

Almanya

Betimleyen: Deniz BALANCAR

Dikdörtgen şeklindeki bayrak, yatay olarak üç eşit parçaya bölünmüş. En yukarıdaki parça siyah, ortadaki kırmızı, aşağıdaki ise sarı renkte.

Devamı için Tıklayınız

Fransa

Betimleyen: Deniz BALANCAR

Dikdörtgen şeklindeki bayrak, dikey olarak üç eşit parçaya bölünmüş. En soldaki parça koyu mavi, ortadaki parça beyaz, sağdaki parça ise kırmızı.

Devamı için Tıklayınız

Türkiye

Betimleyen: Çiğdem Banu YEŞİLIRMAK

Türkiye Cumhuriyeti`nin ulusal ve resmî bayrağı olan Türk bayrağı al(kırmızı) renkli zemin üzerinde beyaz hilal ve beş köşeli beyaz yıldız ile oluşmuştur. Hilal ayın konum ve şekli ile yıldızın konum ve şekli kırmızı zemin üzerine şu şekilde yerleştirilmiştir. Türk bayrağının resmi ölçülendirmesi çerçevesinde bayrağın genişliği ölçü birimi olarak seçilir. Biz bu betimlememizde resmi tanımlarda yer aldığı gibi genişliği G olarak tanımlayacağız. Bayrak genişliği ne olursa olsun G emsali değişmez.

Devamı için Tıklayınız

Şili

Betimleyen: Ayşenur KAVAK

Yatay dikdörtgen şeklindeki bayrağın alt yarısında kırmızı bir şerit üst yarısında ise sağ kısımda beyaz bir şerit ve beyaz şeridin tam solunda mavi renkli bir kare bulunmakta. Üst sol kısımdaki mavi renkli karenin tam ortasında beyaz renkli beşgen bir yıldız şekli bulunmakta.

Devamı için Tıklayınız

Ruanda

Betimleyen: Ayşenur KAVAK

Yatay dikdörtgen şeklindeki bayrakta yukarıdan aşağıya doğru açık mavi, sarı ve yeşil renkli yatay şeritler var. Bayrağın üst yarısını kaplayan ve öteki renk şeritlere kıyasla daha büyük olan açık mavi renkli şeridin tam sağ tarafında ortalanmış olarak duran altın sarısı renkli ve 24 ışını bulunan güneş bulunmakta. Güneş tam ortada bir dair ve çevresinde 24 adet ışın olarak resmedilmiş. Bayrağın alt yarısındaki sarı ve yeşil renkler ise iki eşit yatay şerit halinde bulunmakta.

Devamı için Tıklayınız

Man Adası

Betimleyen: Ayşenur KAVA

Kırmızı zemin üzerinde yatay dikdörtgen şeklindeki bayrağın tam ortasında üçlü sarmal şeklinde bacaklar bulunmakta. Bu 3 adet bacak üçgen şeklini almış bükülmüş şekildeki bacaklardır. Bacaklar bir zırhın içinde ve beyazdır, altın renginde 

Devamı için Tıklayınız

Lübnan

Betimleyen: Ayşenur KAVAK

Yatay dikdörtgen şeklindeki bayrakta yukarıdan aşağıya kırmızı- beyaz- kırmızı sırası ile dizilmiş üç adet yatay şerit var. Ortadaki beyaz şeridin üstünde ve altında bulunan kırmızı şeritler eşit büyüklükte görünüyor ve tam ortadaki beyaz şerit ise kırmızı şeritlere kıyasla biraz daha büyük. Beyaz şeridin üzerinde, tam ortasında bir ağaç simgesi bulunuyor. Bu ağacın gövdesi ve dalları da dahil olmak üzere tamamı yeşil renkte. Ağaç şekil itibariyle bir çam ağacını anımsatmakta.

Devamı için Tıklayınız

Dominik Cumhuriyeti

Betimleyen: Anıl YÜCEL

Bayrak, mavi, kırmızı ve beyaz renklerden oluşuyor. Yatay ve dikey olarak bayrağı dört eşit parçaya bölen beyaz artı var. Sol üst ve sağ alt köşesi mavi, sağ üst ve sol alt köşesi ise kırmızı. Ülkenin arması, beyaz artının tam ortada yer almakta.

Amblemde yine kırmızı, mavi ve beyaz renkler çapraz bir şekilde duruyor. Ortasında bir kitap, kitabın üstünde ise altın 

Devamı için Tıklayınız

Bangladeş

Betimleyen: Anıl YÜCEL

Yatay dikdörtgen biçimindeki Bangladeş bayrağının zemini koyu yeşil renkte. Ortasında ise bayrağın yaklaşık üçte biri büyükte yuvarlak var. Bu yuvarlak kırmızı renkte. Yuvarlak bayrağın çok hafif sol tarafında bulunuyor.

Devamı için Tıklayınız

Avrupa Birliği

Betimleyen: Anıl YÜCEL

Avrupa Birliği amblemi mavi zemin üzerinde orta boyda ve her biri birbirine eşit, altın renginde on iki adet yıldız var. Amblem, yatay dikdörtgen biçimde. Eşit aralıklarda duran on iki altın yıldız, bir daire oluşturuyor. Bu daire amblemin tam ortasında bulunuyor. Yıldızlardan her biri beş köşeli. Bütün yıldızlar dik duruyor. Daire, yıldızların bir duvar saatinin üzerindeki sayılar gibi durmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş.

Devamı için Tıklayınız

Çin

Betimleyen: Burcu KARAARSLAN

Dikdörtgen şeklindeki bayrak, kırmızı rengin üzerine sol üst köşesinde bulunan sarı renkli bir büyük yıldız ve bu yıldızın sağ tarafında kavisli bir şekilde bulunan dört küçük yıldızdan oluşmaktadır. Ufak olanlar, bayrağın ortasına doğru açısal olarak ayarlanmış ters yarım ay şeklinde görünmekteler.

Devamı için Tıklayınız

Hong Kong

Betimleyen: Burcu KARAARSLAN

Dikdörtgen şekildeki bayrak, kırmızı zemin üzerinde Hong Kong’a özgü Bahunya çiçeğini temsil eden beş kalın taç yapraktan oluşuyor. Gerçekte morumsu olan yapraklar, burada beyaz renkte. Bayrağın ortasında yer alan simgenin yapraklarının uçları peş peşe sağ yönünde kıvrık. İçlerinde onlarla aynı yöne meyletmiş, ortaya gelmeden biten birer kırmızıçizgi var ve bu çizgilerin başucunun az yukarısında birer küçük kırmızı yıldız bulunmakta.

Devamı için Tıklayınız

Suriye

Betimleyen: Zeynep GÜL

Eşit parçalara bölünmüş 3 yatay şerit…  Üstten aşağı sırasıyla kırmızı, beyaz ve siyah. Ortadaki beyaz şeridin üzerinde birbirine eşit uzaklıkta 2 yeşil yıldız görülmekte.

Devamı için Tıklayınız

Gürcistan

Betimleyen: Zeynep GÜL

Beyaz zemin üzerine, bayrağı dörde bölen kırmızı bir haç işareti, her bir parçanın tam ortasında kırmızı, küçük haç işaretleri…

Devamı için Tıklayınız

Kuzey Kore

Betimleyen: Kübra GÜR

Genişlikleri eşit olmayan 5 yatay şeritten ve bir simgeden ibaret olan bayrak, dikdörtgen formda. Uzun kenarı 6cm, kısa kenarı 0,5 cm kadar olan en üsteki ilk şerit mavi, ince ikinci şerit beyaz, kısa kenarı 2cm civarında ve en geniş alan olan 3.şerit kırmızı renkte. Bu parçanın göndere yakın kısmında, içinde 5 köşeli kırmızı bir yıldız bulunan beyaz bir daire yer almakta.4. şerit beyaz, sonuncusu ise mavi renkte. İkisinin de boyutları ilk iki şeritle aynı.

Devamı için Tıklayınız

Finlandiya

Betimleyen: Zeynep GÜL

Beyaz zemin üzerinde mavi bir haç işareti yer alır. Mavi çizgi saat 12 ve saat istikametinden dikey olarak, saat 9 ve saat 3 istikametinden yatay olarak geçerek haç sembolünü oluşturmuş. Bayrakta haç sembolü biraz sola kayık.

Devamı için Tıklayınız

Rusya

Betimleyen: Zeynep GÜL

Yatay olarak uzanan 3 eşit parça beyaz, mavi ve kırmızı renklerde.

Devamı için Tıklayınız

Amerika

Betimleyen: Zeynep GÜL

Amerika Birleşik Devletleri`nin  bayrağı Kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşur. Toplamı 13 olan şeritlerin altısı beyaz, yedisi kırmızı.  Sol üst köşedeki mavi dikdörtgenin içinde 50 adet beyaz yıldız var.

Devamı için Tıklayınız

Kanada

Betimleyen: Zeynep GÜL

İki yanında dikey kırmızı parçalar olan beyaz fonun üzerine sapı aşağı gelecek şekilde yerleştirilen kırmızı renkte bir akağaç yaprağı.  Yaprak 11 uçlu olarak şekillendirilmiş.

Devamı için Tıklayınız

Yunanistan

Betimleyen: Zeynep GÜL

Mavi beyaz yatay çizgiler 9 eşit parçaya bölünmüş. Sol üst köşede mavi zemin üzerine beyazla artı işareti çizilmiş.

Devamı için Tıklayınız

Japonya

Betimleyen: Beyza Nur BÜKE

Kenar boyutları 2/3 olan bayrak, kare şeklinde ve beyaz renkte… Ortasında dik biçimde duran kırmızı bir daire var. Çapı bayrağın 3/5’i büyüklüğünde.

Devamı için Tıklayınız

Güney Kore

Betimleyen: Ayşenur SÖZAK

Dikdörtgen şekildeki beyaz bayrak, Yin Yang sembolü ve kesikli kesiksiz şeritlerden ibaret.

Bayrağın ortasında olan sembol, sanki virgüle benzeyen tombik iki şekil, kafaları birbirlerinin göbeklerine gelecek biçimde vücutlarını birleştirmiş ve 1tl’lik madeni para büyüklüğünde dik daire oluşturmuş gibi bir görüntüde. Üstte olan parça kırmızı, altta bulunan mavi renkte… Siyah renkte, serçe parmağı uzunluğunda, genişliğinde ve eğik olan şeritler ise Yin Yang’a eşit uzaklıkta beyaz zeminin dört çapraz köşesine 3’er adet olacak şekilde yerleştirilmişler. Kesikli şeritler eşit iki parça halinde. Çemberin sol üst köşesindeki şeritlerin tümü, alt köşesindekilerin birincisi ve sonuncusu kesiksiz. Sağ üst köşesindekilerin birincisi ve sonuncusu, alt köşesindekilerin ise hepsi kesikli.

Devamı için Tıklayınız
Sayfa Görüntüleme : 7150