TARİHİ, TURİSTİK YERLER VE MİMARİ YAPILAR

Galata Köprüsü

Betimleyen: Canan ALİOĞLU

Görselde ön planda mavi bir deniz var. Sağ köşede ahşap bir yolcu teknesi gözüküyor.

Deniz Haliç, köprü ise Karaköy ile Eminönü semtini birbirine bağlayan Galata Köprüsü.

Görüntü akşam vakti güneş batarken alınmış olduğundan gökyüzü mavi fon üzerindeki sarı ve turuncu renkli bulutlarla kaplı…

Köprü bu işlevde inşa edilmiş aynı yerdeki 5.köprü ve baskül köprü diye adlandırılan gerektiğinde iki kanadının da açılması mümkün olan bir sistemle inşa edilmiş.

Köprünün altında kahveler ve lokantalar gözükmekte ve tüm mekanlar güneşin son ışıklarıyla turuncuya boyanmışlar.

Köprü üstünde yayalar var. Bazıları oltayla balık avlıyorlar.

Onların arkasında mavi renkli bir tramvay var.

Köprünün iki tarafında bulunan elektrik direkleri de dikkati çekiyor.

Köprü sağ tarafta bulunan 17.yüzyıl yapımı Yeni Caminin eteklerine doğru uzanmakta..

Caminin 2 minaresi, ana kubbe ve diğer küçük kubbeleri ile avlusu var.

Görselin ve caminin  sol tarafında ise görkemli binasıyla İstanbul Erkek Lisesinin bir yapısı  ile diğer bazı işyerleri var.

Cami arkasında sağ tepede  2 minaresi iskeleye alınmış tamir gören Nuruosmaniye Camisinin kubbesi yer alıyor.

Sahile yakın sağ alt köşede ise Mısır Çarşısının 3 revaklı kapısı ile tuğladan oluşmuş 2 kule görüntülü üst kat mekânı gözükmekte.

Çarşı önünde ise bir küçük üçgen şeklindeki beyaz çadır ile fark edilen açık alışveriş alanı var…

 

Devamı için Tıklayınız

Selimiye Camii Dış Cephe

Betimleyen: Fatma DALAY

Görselin merkezinde dört köşesinde yer alan  her biri üç şerefeli uzun minarelerin  tam ortasında yarım küreye benzeyen büyük kubbesiyle Selimi Camii duruyor.  Gerisinde beyaz bulut kümeleriyle masmavi gökyüzü camiyi çepeçevre sarmalamış.

Caminin  gri kesme taşlarla örülmüş kubbesinin ortasında   “alem” adı verilen bir hilal yükseliyor. Hilal,  altın sarısı metal bir kaidenin en tepesinde.  Boyu, ön cepheden kubbenin yarısı kadarmış gibi duruyor.  Kaidenin geniş tabanı koni şeklinde. Koninin sivri ucundan yükselen ince uzun bir metal çubuğun içinde üst üste iki küçük küre var. Hilal, bu kürelerin üstüne yerleştirilmiş.  İki küre ve hilalin büyüklükleri birbirine eşit.  Hilal ve üzerinde yükseldiği kaidenin altın sarısı rengi günışığında pırıl pırıl parlıyor. Minarelerin üzerinde de alem var.

Caminin sağ yanında hiçbir bina yok. Sol yanından başlayıp ön cephesine doğru  dokuz adet  kubbe çatılı küçük yapı zemin katı çevrelemiş. Kubbe çatılar,  kimi yatay kimi düşey konumlandırılmış dikdörtgen prizmaya benzeyen binaların üstünü örtüyor. Çatıların örttüğü binaların sadece bir tanesi yarım silindir biçiminde.  Üzerlerinde pencereli ya da penceresiz kemerler var. Yapıları içine alan avlu, kısa taş duvarla çevrili. Avlunun içinde birkaç uzun ağaç yükseliyor.

Çevresindeki kubbe çatılı küçük yapıların biraz gerisindeki cami, büyük kubbe ile birlikte beş kattan oluşmuş. Zemin kattan kubbeye doğru her kat bir altındakinden daha az alan kaplayarak yükseliyor. Dış çephe, zeminden kubbenin hemen altındaki kubbe kasnağı adı verilen kat dahil kemerli yapılarla çevrelenmiş. 

üstteki büyük kubbenin altındaki kubbe kasnağı kattında, siyah taşlardan örülmüş altıgen biçimli ağırlık kulesi adı verilen kalın kolonlar ve aralarında kemerli pencereler var.  Pencereler ve kolonlar, kubbenin çevresini daire ekseninde dolanacak biçimde çevrelemiş. Kolonların  boyu,  katın boyuna eşit. Kolonların üzerinde altıgen biçimli “külah çatı” var. Külahların sivri noktasında altın sarısı renginde metalden yapılmış birer hilal bulunuyor.  Pencereler kolonlardan biraz geride.  Her iki kolonun arasında dört adet kemerli pencere var. Bu pencereler birbirinden ince sütunlarla ayrılmış.

Kubbe kasnağının altındaki üçüncü kat, kirli sarı renginde  taşlarla örülmüş.  Katın üzerinde biri solda diğeri sağda yarım kubbe çatılı iki yapı var.  Yarım kubbelerin her iki yanında kolon var.  Kolonların üst kısmı kırma çatılı yani tek yöne eğimli çatı görünümünde. İçi kemer biçiminde oyulmuş kolonlar köşeli ve katın boyu kadar.   İki kolon arasında kalan duvarın üzerine yarım daire biçiminde kemer örülmüş. Bu kemerin içinde, iki sıra halinde dizilmiş kemerli pencereler var.  Alt sırada sekiz, üstte altı kemerli pencere bulunuyor.

İkinci kattaki kolonlar, bir üstteki siyah kolonların hemen altında ama daha çıkık. Böylece, kubbeden aşağıya doğru her kat daha da genişliyor. Bu kattaki parçalar da bir üst kattaki gibi daire ekseninde yerleştirilmiş. Yarım kubbe, kolon, pencereli geniş taş kemer, kolon, yarım kubbe, tekrar kolon, kemer, kolon, yarım kubbe. Bu düzen caminin görünmeyen arka cephesine doğru devam ediyor.

Zeminin üstünde, birinci  katta yarım kubbe yok.  İçinde pencereler olan üç tane kemer var. Kemerlerin içinde iki sıra halinde kemerli pencereler yerleştirilmiş.  Ayrıca, eni üst kattakinin daha geniş iki kolon var. Kolonların üstü eğimli çatı ile örülmüş.  Çatıya yakın  birer küçük kemer bulunuyor.  Bu yapılar dairesel olarak dizilmemiş.  Düz bir hatta yan yana duruyorlar. Kemer, kolon, kemer, kolon ve tekrar kemer  var.  Pencerelerin önündeki alanda, pencereleri örtmeyecek biçimde uzun ince taşlarla oluşturulmuş korkuluklar bulunuyor.

Zemin katta, yine üst katlardaki kolonların hizasında olacak şekilde diğer kolonlardan daha uzun iki kolon var. Kolonların üstü eğimli çatı ile kaplı.  Kolonların üst kısmında, çatısının hemen altında kırmızı kesme taş kullanılarak geometrik bir motif oluşturulmuş. Kolonların arasındaki duvarda üçer adet kemerli pencere var. Bu pencerelerin kemer kısmı, kırmızı ve kirli sarı renkli taşlar ardışık sıralanarak örülmüş.

Devamı için Tıklayınız

La Tour Eiffel/Eyfel Kulesi

Yer: Paris

Mimar: Stephen Sauvestre

Yapım yılı: 1887 – 1889

Betimleyen: Gülay METİN

Devamı için Tıklayınız
Sayfa Görüntüleme : 1492