ENSTRÜMANLAR

Karadeniz Kemençesi

Betimleyen: Irmak GÜMÜŞBAŞ

Toplam uzunluğu 60cm civarında, gövdesi 8-9 santim derinliğinde ahşap, üç telli ve yaylı bir çalgı. Fotoğraftaki enstrümanın yapımında üç farklı tonda ağaç kullanılmış. Baş kısmında kulak da denen, üç adet akort burgusu var. Hemen altındaki sap kısmı elle kavranacak genişlikte, yaklaşık 8-9 santim boyunda. Saptan sonra gelen gövde kısmı 6 santim kadar bir yapıyla başlayarak aşağı doğru 10 santime kadar genişlemekte. Gövde kısmının üst kısmındaki eşik, tellerin kulaklara geçtiği yerde kapağa değmelerini engelliyor. Orta eşik telleri çalgının üst kısmından belirli bir mesafede tutuyor. Alt eşik ise tellerin kemençeye sabitlendiği dip kısmında. Sap üzerinden başlayan ve aşağıya doğru çok hafif genişleyen, uç tarafı yuvarlak klavye kısmı  notalara basmak için kullanılıyor. Klavyesinde perde bulunmuyor. Diğer sazlarda göğüs de denilen kapak kısmı hafif dışa bombeli. Klavye kısmının 1-2 santim altında, tellerin her iki tarafında ses deliği denilen iki dikey yarık var. Üst ucu iki ses deliğinin bittiği yerde, orta eşiğin tam altında kapağa destek olacak şekilde yerleştirilen ve iki dişli bir çatala benzeyen can direği denen bölüm bulunuyor. Çatalın sapı gibi gözüken dar kısmı kapağın alt noktasına kadar uzanmakta.

Ud

Betimleyen: Engin YILMAZ

Ud; karpuz benzeri kalınca bir arkası, zar kadar ince bir önü olan gövdesi, gövdenin sağ tarafında tellerin uç kısımlarının bağlandığı çubuk benzeri eşiği, bir karış uzunluğunda sapı ve sapın yukarı tarafına iliştirilmiş ve akort yapılan burguların bulunduğu 11 telli bir enstrüman.

Udun tekne; gövde kısmı oldukça kalın ve arkaya doğru bombeli. Öyle ki, tam kucağınıza oturtup kolunuzla kavradığınızda diz kapağınıza bir karış mesafeye kadar bacağınızda yer kaplayacak ve kavrayabilmeniz için sağ kolunuzu dirsek mesafesine kadar açıp udu bu biçimde tutmanız gerek.  Bu haliyle arka tarafı yarım kesilmiş bir karpuza çok benzer. Bu kalın kısmın ön tarafı ise çok çok ince bir zarla örtülü. Bu zar o derece incedir ki parmağınızla biraz şiddetli bir basınç uyguladığınızda içine çökeceği hissine kapılırsınız. Bu yarım küre benzeri gövdenin uzunluğu ise neredeyse udun sapından daha fazla.

İnce zarın üstünde 11 adet tel gerili. Bu tellerin en üstteki haricindekileri ikili olarak gerili ve alt tabakadan yüksekliği işaret parmağının ilk boğumu kadar olabilir.

En yukarıdaki tel ise tek.  Tellerin altında kafes; yuvarlak delikleri olan bir kısım var. Bu kafes ince zarın tam ortasına konumlandırılmış. Sağ tarafında, bir parmak genişliğinde ve bir parmak yüksekliğinde bir çubuk; eşik bulunuyor. Tüm tellerin uçları bu çubuğa bağlı. Teller eşikle sapın diğer ucunda yer alan burgular arasında gerili ve tekneye geldikçe yükselmekte.

Udun sap kısmı diğer telli enstrümanlara kıyasla çok daha kısa. 5 parmağınızı yan yana koyduğunuzda sapın bitimine çok az bir mesafe kalır. Bu kısımda da teller gerili, ancak tahmin edeceğiniz üzere yüksekliği çok az ve parmağınızı tele bastığınızda sapa değer. Sap kısmının şekli, arkası hafif yuvarlatılmış ve ön kısmında tellerin yer alabileceği genişçe yatağı olan bir tahta parçasına benzer. Arka tarafından baş parmağınız üst, işaret parmağınız alt tarafı tutacak şekilde kavradığınızda eliniz yarım daire gibi durur. Sapın arka tarafının dokusuyla gövdenin arka tarafının dokusu benzer biçimde cilalı bir mobilya gibi. Tellerin gerili olduğu ön kısmın dokusu ise düz bir cilalanmamış tahta gövdesine benzetilebilir.

Udun son kısmı burguların bulunduğu bölüm. Bu bölüm sapa ön tarafı çıkıntılı, arkaya doğru 45 derecelik bir açı oluşturacak şekilde tutturulmuş. Toplam 11 burgu altlı üstlü gelecek şekilde yerleştirilmiş. Kalınlığı bir kurşun kalem kadar olan burgular uzun ve yuvarlak bir çubuk ile bunun üzerindeki kulak memesi şeklindeki bölümden oluşuyor.

Ukulele

Betimleyen: Büşra Altun

Genel olarak ahşaptan yapılan, gitara benzeyen  ve dört türü olan ukulele, telli bir enstrüman. En kısa türü sopranonun boyu 53 cm, en uzun türü baritonun boyu ise 76 cm.

Genel olarak baş, klavye ve kasa olmak üzere üç bölüme ayrılıyor. 8 rakamını andıran bir gövdesi var. Şekil olarak gitara benzeyen enstrümanın klavyesi yaklaşık 3 parmak kalınlığında. Kasası 25 cm, sapı ise 30 cm kadar bir uzunlukta.  Gövdesi akustik boşluk, alt eşik ve köprü isimli parçalardan oluşmakta. Kasa şekil olarak sekiz rakamını andırıyor. Kasanın ortasında yuvarlak akustik boşluk adı verilen delik bulunuyor.  Gövdenin alt kısmında yaklaşık 8 cm boyunda 2 cm eninde dikdörtgen şeklinde köprü adı verilen ahşap aparat bulunuyor. Köprünün ortasına dikey şekilde yerleştirilmiş aynı boyda yaklaşık 1 cm eninde alt eşik denilen parça bulunuyor. Bu parçada tellerin bağlı olduğu 4 delik bulunuyor. Ukulelenin siyah tabanlı klavye kısmı akustik boşluğun bitiminden baş kısmına olan yere kadar. Bazı ukulelelerde klavye gövde bitiminden itibaren başlayabilmekte. Klavye kısmında perdeler bulunmakta. Belirli aralıklarla konumlandırılmış tellerin altında sapı enine kesen çelik 15 tane perde bulunuyor. Ukulelenin baş kısmı akort burguları ve üst eşikten oluyor. Üst eşik 3 parmak kalınlığında. Alt eşik ile üst eşik arasına gerilmiş 4 adet naylondan yapma teller bulunuyor. Enstrümanın baş kısmı yaklaşık 10 cm uzunluğunda 4 parmak genişliğinde.  Bu görselde yedigen formda olan başlığın paralel kenarları diğer kenarlara göre daha uzun şekilde tasarlanmış. Ukulele başı sağ ve sol kısımlarında 2’şer tane olan, küçük vidaları andıran ve üzerine tellerin sarıldığı akort burgularına sahip.

Ukulele sap kısmı kişinin soluna gelecek şekilde göbek hizasında tutulur. Enstrüman çalındığında kişinin sağ eli gövdede sol eli ise klavyede olur.

Yan Flüt

Betimleyen: Seda ACAR

Yan flüt ağızlık, gövde ve kuyruk olmak üzere üç parçadan oluşuyor. Fotoğraftaki nefesli enstrüman, gümüş benzeri parlak bir metalle kaplı. Silindirik boru yaklaşık altmış beş cm uzunluğunda ve bir parmak kalınlığında.

İkinci en uzun parça olan ağızlık yaklaşık on beş cm uzunluğunda. Baş tarafında hafif konik, takıp çıkarılabilir bir mantar bulunuyor. Yaklaşık üç parmak aşağıda, ses oluşturmaya yarayan üfleme deliği mevcut. Enstrümanın yan tarafında yer alan bu üfleme deliği silindirik boruyla aynı hizada değil. Oval yastık biçiminde ve çıkıntılı. Deliğin çapı ise nohut tanesi kadar.

En uzun bölümü oluşturan gövde yaklaşık kırk cm uzunluğunda Üfleme deliğinden yaklaşık bir karış aşağıda, ağızlık bölümünün gövdeyle birleştiği bölümde, birbirlerine yaklaşık üç parmak mesafeyle duran iki adet halka mevcut. Bu halkalar silindirik boruyu çevreliyor. Gövdenin sol bitişiğinde, yaklaşık iki karış uzunluğunda, örgü şişi benzeri, mil adında bir çubuk yer alıyor. Melodinin oluşmasını sağlayan perdeler bu mile bağlı. Gövdedeki perdeler, silindirik borunun üzerinde  sıralanmış durumda. Küpenin kulağa takılan kısmı gibi tüm perdeler, ince ve sert bir metalle mil çubuğuna dolanmışlar. Ağızlığa yakın olan ilk iki perde yuvarlak bir gömlek düğmesi, geriye kalan sekizi de yine yuvarlak bir hırka düğmesi büyüklüğünde. Ortaları hafif çukur. İlk perde ile ikinci perde arasında yaklaşık iki parmak mesafe bulunuyor. Gövde üzerinde yer alan diğer perdelerin aralarında yaklaşık bir parmak mesafe var. Beşinci ile altıncı perdenin arasında, silindirik borudan iki parmak kadar aşağıya sarkmış, pipoya benzeyen bir mekanizma mevcut.

En son parçayı oluşturan kuyruk bölümü yaklaşık on cm uzunluğunda. Bu bölümde, yuvarlak kol düğmesini andıran birbirlerine birer parmak mesafeyle duran üç adet perde yer alıyor. Kuyruğun gövdeyle birleştiği bölümde, silindirik boruyu saran bir halka var ve perdelerden ilki bu halkanın hemen bir parmak altında. Klips benzeri ince bir metal sayesinde mil çubuğuna dolanarak silindirik borunun sağ yanına yerleştirilmiş. Diğerleri ise silindirik borunun tam üzerinde. Kuyruğun uç tarafında çıkıntılı son bir halka bulunuyor ve baş tarafın aksine ucu açık.

Son olarak tutuş biçimini incelendiğimizde yan flütün üfleme deliği alt dudağa dayanıyor. Enstrüman sağ omuz yönünde yere koşut olarak tutuluyor. Sol el ağızlık tarafında, sağ el ise kuyruk tarafında tutuluyor. İki elin baş parmakları alttan enstrümanı desteklerken ayakların açıklığı omuz hizasında olacak şekilde ayarlanıyor. 

Kanun

Betimleyen: Seda ACAR

Kanun üst ve alt kısmı kaplanmış, üzerine teller gerilmiş dik yamuk bir tabla.

Telli-mızraplı bu enstrüman yaklaşık iki parmak kalınlığında. Tel, mandal ve deri dışındaki parçalar ağaçtan imal edilmiş. Köprü, mandal ve deri hariç diğer kısımlar cilalı.

Kızılımsı kahverengi gövdeyi dik üçgen biçiminde çevreleyen çiçek motifleri ve bu motifin içerisinde sık işlemeli, sesi dışarı aktaran altı adet kafes bulunuyor. Biri gövdenin tepesinde, ikisi yanlarında, diğerleri de alt kısmında oyulmuş. Uca doğru sivrilen kozalağa benziyorlar. Üçü diğerlerine göre daha ufak. Yaklaşık 75 cm boyundaki yamuk kısım, burgu tahtasından ve mandal tahtasından oluşuyor. Burgu tahtasında, satranç taşları gibi dizili, yaklaşık seksen adet, siyah burgu yer alıyor. Burgu tahtasının sivri ucu ise salyangozu andırıyor. Salyangozun hemen üzerinde gelişigüzel çizilmiş gibi duran, papatyayı andıran bir çiçek motifi var. Kanunun en alttaki uzun kenarı papatya ve buğday başağını andıran motiflerle bezenmiş. Siyah bir tabaka üzerine krem renginde işlenmişler. Birer parmak aralıklarla sıralanmış burguların her birine üçerli gruplar halinde, gri renkte, saç teli kalınlığında teller bağlı. Göğüs üzerinden gerilip köprü üstünden geçerek tel bağlama paneline kadar uzanıyorlar. Boyları, kanunun boyuyla doğru orantılı olarak kısalıyor. Alt kısımdaki uzun telin boyu yaklaşık yüz cm, üst kısımdaki en kısa telin boyu yaklaşık elli cm. Burguların hemen sağında, köşegen tarafta, gövdeden  yaklaşık bir parmak kalınlığında yükseltisi olan, siyah mandal tahtası bulunuyor. Yaklaşık iki yüz adet metal mandal, tellerin altında durup üst bölümleri tellere temas edecek şekilde bu tahtanın üzerinde sıralanmışlar. Gövdenin sağ tarafında, tellerin baskı yaptığı köprüyü taşıyan, elli cm boyunda, yirmi cm eninde, taba rengi deri bir parça bulunuyor. Etrafı ufacık çiçek motifleriyle süslenmiş. Deri parçasının üst kısmında, birbirlerine bir karış kadar mesafeyle duran, dört ayaklı bir köprü bulunuyor. Ayak kısmı ham ahşap renginde, cilalı değil. Üst kısmı ise siyah, ince bir tabaka halinde köprü boyunca uzanıyor.

Kanun, bağdaş kurarak veya oturarak kucağa alınıyor; parmağa geçirilmiş yüksüğe takılı mızrapla çalınıyor.

Keman

Betimleyen: Seda ACAR

Keman; saptan, gövdeden ve ondan bağımsız duran bir yaydan oluşuyor. Yaklaşık 35 cm uzunluğundaki gövde sekiz rakamını andırıyor. Gövdesine bağlı olan sapı yaklaşık 13 cm ve üç parmak kalınlığında. Yay ise kemana göre daha uzun olmakla beraber yaklaşık 75 cm.

Kemanın ağaçtan yapılmış parçaları gövde, çenelik, kuyruk, tuşe, sap, akort burgular ve salyangoz. Fotoğraftaki kemanın gövdesi kahverengi. Ön kapak, arka kapak ve yanlıklardan meydana geliyor. Orta kısmı ince belli bir bardak gibi kavisli ve dar. Mat tonlarda cilalanmış ve hareli bir yapıya sahip. Çevresini saran yanlıkları gövdeyle aynı hizada değil, çıkıntılı ve daha yüksek. Sapın en ucu salyangoz gibi kıvrımlı. Kemanın sapı üstünde, salyangozun alt ucundan gövdenin neredeyse ortasına kadar uzanan tuşe bulunuyor. Siyah, hafif bombeli ve salyangoza doğru daralıyor. Tuşenin bitiminde, anahtar figürüne benzeyen siyah renkte akort burgular yer alıyor. Burgular, toplamda dört adet olmakla beraber ikisi sapın sağında, diğer ikisi sapın solunda bulunuyor. Ön kapağının ortasında, üzerinden teller geçen, köprü adında krem rengi bir parça yer alıyor. Eni ve yüksekliği üç parmak kadar. Köprünün sağında ve solunda birbirine simetrik küçük f harfini andıran iki adet ses deliği yer alıyor. Üzerinde yaklaşık 30 cm ve gri renkte dört adet teli bulunuyor. Teller köprü üzerinden yaklaşık birer parmak aralıklarla geçiyor. Bu incecik tellerin bir ucu gövdenin alt kısmında bulunan kuyruğa diğer ucu ise sapın baş tarafındaki akort burgulara takılı. Dondurma külahına benzeyen kuyruk yaklaşık 10 cm ve siyah. Kuyruğun hemen üst kısmında, hassas akort ayarı yapılmasını sağlayan düğme benzeri dört adet metal bulunuyor.  Sağ alt tarafında ise tutuş kolaylığı sağlayan siyah bir çenelik yer alıyor. Bu parça yaklaşık bir karış ve oval biçimindeki yarım bir yaprağa benziyor.

Yayın kahverengi olan çubuk kısmının ortası hafif eğimli ve kalınlığı yaklaşık bir parmak. Tepesi tokmağı andırıyor. Yayın iki ucu arasında krem renginde bir tutam kıl gerilmiş. Alt kısmında, yay kılının bağlandığı takoz şeklinde ve avuç içi kadar topuk adında kahverengi bir parça bulunuyor. Topuğun hemen üstünde, işaret parmağının ileri-geri kaymaması için çubuğu saran yaklaşık dört parmak kalınlığında madeni bir parça ve onun altında da yine aynı boyutlarda deri benzeri siyah bir parça var. Yayın en alt ucunda; metal yapılı, ortası siyah, üç parmak kalınlığında burgu bir vida var.

Yay sağ el ile tutulup keman sol omuz üzerine alınarak çalınıyor. Kemanı solak çalanlar ise, yayı sol el ile tutarak kemanı da sağ omuz üzerine koyarak çalıyor.

Ney

Betimleyen: Seda ACAR

Ney, üç ana yapıdan; kamış, başpare ve parazvaneden oluşan ve iki elle tutulan üflemeli bir enstrüman.

İki ucu açık, silindir biçiminde ve sarımtırak bir kamıştan yapılmış. Sert bir yapısı var. Uzunluğu yaklaşık 70 cm ve çapı başparmağımızdan biraz daha kalın.

Kamış dokuz adet boğumdan oluşuyor. Boğum aralıkları ve kalınlıkları birbirine yakın görünmekte. Boğumların birleştiği yerde etrafını saran çizgiler mevcut. İlk boğum diğerlerine göre daha kısa görünmekle beraber her biri yaklaşık 7-8 cm uzunluğunda.

Ses kutusu denilen ilk boğumun üst kısmında kesik bir koniye benzeyen başpare adında plastik siyah bir ağızlık yer almakta. Yaklaşık 2 cm yüksekliğinde ve çıkarılabilinen bir parça. Üst tarafı düz ve dar iken orta tarafı şişkin.

Başparenin hemen altında metal yapılı parazvane denilen bir yüzük mevcut. Aynı parça neyin en alt ucunda da yer almakta. Neyin çatlamaması için takılan bu parçalar kağıttan daha kalın bir yapıda ve alyansı andırıyor.

Kamıştan yapısının üzerinde belirli oranlarda ve seslerin hangi aralıklarla çıkacağını belirleyen dairevi biçimde yedi adet perde deliği yer alıyor. Biri arkada diğer altısı ön yüzünde bulunan delikler bir gömlek düğmesi kadar. Arka delik yani aşiran perdesi 5. boğumda yer almakta. 1. ve 2. delikler 6. boğumun alt kısmında,3. ve 4. deliklerin aralığı diğerlerine göre daha fazla olmakla beraber 7. boğumun üst ve alt kısmında yer almakta. Son olarak 5. ve 6. delikler 8. boğumun hemen üst kısmında bulunuyor.

Neyin iki farklı tutuş şekli var. İlk olarak sağ elimiz yukarıda sol elimiz aşağıda, neyi sol dizimize, başpareyi dudağımızın sol tarafına yerleştirip, üflüyoruz. Sonra, sol elimiz yukarıda sağ elimiz aşağıda, neyi sağ dizimize, başpareyi dudağımızın sağ tarafına yerleştirip, üflüyoruz.

Arp

Betimleyen: Mehmet Barış GÜMÜŞBAŞ

Arp; ters dik üçgeni andıran, bir tarafı dik ya da yay biçiminde-fotoğraftakinin dik-, bir tarafı eğik, üst kısmı yatık bir “S”harfine benzeyen pedallı ve telli bir enstrüman.

Dik kısmın boyu yaklaşık 2 metre. Çalarken eğik olan taraf kolların arasına alınırken bu kısım boşta kalıyor.

Karedeki arpta dış çerçeve siyah renkte ve iki uzun kenarı aşağıda, yaklaşık bir karış kalınlığında, küçük dairesi sola gelecek biçimde sırt üstü yatırılmış 8 rakamını andıran, yine siyah renkli bir kaidede sonlanıyor. Bu kaidenin sağda kalan daha büyük kısmından dışarı uzanan ve arpı çalacak kişi oturduğunda tam ayaklarının altında olacak biçimde üç adet/sayısı yediye kadar çıkabilen pedal bulunuyor. Enstrümanın sağ kenarı boyunca ve alt kısmı arpın kesişen iki kenarının içine oturacak biçimde yerleştirilmiş, aşağıda yaklaşık iki ya da üç karış genişlikte olup yukarı doğru giderek incelen ahşap bir gövde var.  Seslerin yankılanmasına yarayan bu gövde görselde krem renginde ve iki yan kenarı boyunca sarı ve siyah çizgiler çekilmiş. Arpın dış çerçevesinin üstte kalan bölümü, göbek kısmı aşağıya doğru bakacak biçimde “S” harfini andıran ve solda yaklaşık iki karış genişliğinde başlayarak sağa doğru daralan, dalgalı bir parça. Bu parçanın daha yukarıda kalan kısmı ahşap olup onun altında kalan yaklaşık 1,5 karışlık bölüm metal. Bu metal kısımda tam tellerin karşısına gelecek biçimde yukarıdan aşağıya doğru üç sıra halinde akort düğmeleri bulunuyor. Teller üstteki dalgalı kenardan aşağıya doğru, alttaki ahşap gövdenin tam ortasına gelecek biçimde gerilmiş ve boyları soldan sağa doğru kısalıyor. Farklı boy arplarda sayısı değişebilen ve naylon ya da metalden olan tellerin sayısı 47’ye kadar çıkabilmekte.

Bağlama

Betimleyen: Rümeysa ERDOĞAN

Bağlama; ahşap, şişkin gövdeli, ince ve uzun sapa sahip olan yaklaşık 1 metre boyunda telli bir çalgı aleti.

Fotoğraftaki enstrüman açık kahverengi.

Bağlamanın ortadan ikiye kesilmiş oval şeklindeki şişkin gövdesi bu haliyle boydan ikiye bölünmüş bir karpuza benziyor. Yaklaşık 40 cm boyunda olan gövdenin alt tarafında bağlamadan daha açık renkli ince bir kürdanı andıran alt eşik bulunuyor. Bağlamanın şişkin arka tarafını koyu kahverengi çizgiler kısa aralıklarla dolanmış. Gövdenin hemen bitiminde yaklaşık 5x2 cm boyutunda bir dikdörtgen çıkıntı bulunuyor.

Bağlamanın ince ve uzun sapı yaklaşık 60 cm boyunda ve 5 cm genişliğinde. 10 cm boyundaki kafa kısmı sapa göre biraz daha arkaya yatık duruyor. Kafa kısmında koyu kahverengi vidaları andıran sırayla dizilmiş 4 adet akort burgusu bulunuyor. Bağlamanın sapını,  ince kahverengi tellere benzeyen ve düzensiz aralıklarla sıralanmış 19 adet perde demiri kesmiş.

Bağlama gövdesinin altındaki dikdörtgen çıkıntıdan başlayan teller bağlama sapının kafasındaki üst eşiğe kadar uzanıyor. Enstrümanın 7 teli,  kısa aralıklarla sıralanmış 3 grup halinde bulunuyor. Bunların; üçü sağda, ikisi ortada ve ikisi solda.

Tambur

Betimleyen: Kubilay KARA

Fotoğraf ikiye bölünmüş. Sol tarafta, tamburun arkadan çekilmiş görüntüsü, sağ tarafta ise ön yüzü var. Tambur iki ahşap kısımdan meydana geliyor. Alt kısmı tekne, üst kısmı ise sap diye adlandırılıyor. Ahşap sapın arkası ve önü, siyah renkte ve boyu 75-80 cm, eni ise 3-5 cm uzunluğunda. Sapın üzerinde birkaç santim aralıklarla kırktan fazla perde sıralanıyor. Bu perdeler, siyah renkli tel gibi bir yapıda ve sapı sarmış. Perdelerin üzerinden geçen yedi adet tel, uçta akort burgularıyla birleşiyor. Akort burguları siyah renkli ve yedi adet. Burgulardan dört tanesi tellerin bulunduğu yüzeyde, üç tanesi ise ucun yan tarafında dikey şekilde bulunuyor.

Tamburun tekne denilen alt kısmının çapı 30-35 santimetre ve dairesel bir yapıda. Teknenin ön yüzü, parlak, cilalı ve krem renginde. Tamburun telleri, teknenin orta, dip kısmından başlıyor. Dibe 7-8 santimetre mesafede, birkaç santim uzunluğunda köprü denilen ve tekneyi dikey kesen ahşap bir parça var. Teller bu köprünün üzerinden geçerek, sapa doğru uzuyor. Teknenin arkası dışa dönük, bir kürenin yarısını andıran, kambur bir yapıda. Bu kısım, art arda sıralanmış koyu ve açık kahverenginde iki ahşap dilimden meydana geliyor. Dilimlerin orta kısımları, eşit uzunlukta ve birkaç santimetre kalınlığında. Dilimler teknenin alt ve üst kısmına doğru daralarak, uçlarda birleşiyor.

Sipsi

Betimleyen: Şennur PARS

20-25 santim uzunluğunda, ince kamıştan yapılmış. Hava üflemeye ve ses vermeye yarayan uç kısmı daha küçük  kamıştan. Bu kısım tamamen ağız içine alınarak hava üflenmekte.

Beş üst, bir alt kısmında olmak üzere toplam altı tane alt alta sıralı delikler var. Ağız kısmından aşağıya doğru hafifçe genişleyen bir yapıda. Fotoğraftaki sipside ağız kısmının bittiği yerde, her bir deliğin arasında ve en alt bitiş kısmında bir santim genişliğinde farklı bir renk bulunuyor.

Klasik Gitar

Betimleyen: Rümeysa ERDOĞAN

Ahşap, geniş gövdeli, uzun geniş saplı, yuvarlak bir boşluk şeklinde ses deliği olan telli bir çalgı. Yaklaşık 1 m uzunluğunda olan açık kahverengindeki gitarın gövdesiyle sapını oluşturan bölümler neredeyse aynı boyda. Gitarın gövdesinin kalınlığı yaklaşık 10 cm kadar. Arka ve ön yüzü düz. Gövdesi yan yatmış iki ovalin üst üste gelmesiyle oluşmuş ve bu haliyle geniş bir sekiz rakamını andırıyor. Gövdesinin ön yüzünün ortasında ses deliği denen yuvarlak bir boşluk bulunuyor. 3'ü kalın çelik ve 3'ü ince naylondan olmak üzere toplam 6 adet teli var. Tellerin bitim yeri olan alt eşik, gitar gövdesinin alt tarafının tam ortasında bulunuyor. Alt eşik, siyah renkte bir dikdörtgen ve üzerine gitarın telleri bağlanmış. Üst eşik ise sapın kafa kısmında bulunuyor. Gitar sapının genişliği 10 cm kadar ve bir karış boyundaki kafa kısmı; sağ ve sol kısmında 3’er tane olan, küçük vidaları andıran ve üzerine tellerin sarıldığı akor burgularına sahip. Dikdörtgen şekli andıran kafanın tepesi yarıya bölünmüş bir altıgen gibi başlamış. Kafada 2 tane ince uzun oval pencere açılmış ve bu açıklıktan akor burgularının 3 sıra halinde telleri geçiyor. Gitar sapında, tellerin altında sapı enine kesen 18 adet gri renkli çelik perde bulunmakta.

Sayfa Görüntüleme : 623